Indstilling af gammaværdier

 
De scannede dokumenter konverteres til det angivne filformat. Det er her, du kan angive de gammaværdier, der skal anvendes til dokumenterne. Du kan angive den samme gammaværdi som den skærm, der bruges til at vise de konverterede filer, så filerne vises med en lysstyrke, der er i overensstemmelse med de originale dokumenter.
Når det gælder gammaværdien for en skærmvisning, kan du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med displayet.
<Menu>  <Scanningsindstillinger>  <Billedindstillinger for outputfil>  <YCbCr TX-gammaværdi>  Tryk på gammaværdien
0SS5-063