Angivelse med taltaster (e-mail)

 
Brug taltasterne på kontrolpanelet til at angive destinationerne.
Når <Begræns nye modtagere> er angivet til <Til>, kan du ikke bruge taltasterne til at angive destinationer.
Du kan kun bruge taltasterne, når du angiver den første destination. Hvis du vil angive flere destinationer, skal du bruge adressebogen eller en LDAP-server. Hvis du vil angive specifikationer som Cc- eller Bcc-adresser, skal du bruge adressebogen.
1
Tryk på <Scan>.
2
Tryk på <E-mail>.
3
Angiv destinationen ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Du skifter mellem inputstatus ved at trykke på <A/a/12>.
Hvis du indtaster de forkerte tegn, skal du trykke på  (Tryk for at slette hvert enkelt tegn et for et. Tryk og hold nede for at slette alle de angivne tegn på én gang.)
0SS5-066