Angivelse af destinationer (e-mail/delt mappe/filserver)

Du kan angive destinationer ved at vælge dem i Adressebog og ved hjælp af taltasterne. Du skal registrere destinationer i adressebogen, inden du kan bruge denne funktion. Du kan også angive tidligere brugte destinationer Hvis dit kontor har en LDAP-server installeret, kan du også angive destinationer på serveren.

Angivelse af destinationer for e-mails
Du kan angive flere destinationer, herunder Cc/Bcc-destinationer, helt på samme måde, som når du sender normale e-mails. Disse destinationer kan angives vha. adressebogen eller en LDAP-server. Hvis du vil angive specifikationer som Cc- eller Bcc-adresser, skal du bruge adressebogen.
Ved angivelse af destinationer for delte mapper og filservere
Du kan ikke angive destinationer ved hjælp af taltasterne eller en LDAP-server. Desuden kan der kun angives én destination ad gangen.
TIP til forbedring af sikkerheden
Hvis du vil begrænse de tilgængelige destinationer til dem fra adressebogen eller til dem fra en LDAP-server eller dem, der er angivet tidligere:
Hvis du vil deaktivere angivelse af tidligere anvendte destinationer:
0SS5-065