Indstilling af en pinkode til Brugerinterface til fjernbetjening

Du kan indstille en pinkode for at få adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Alle brugere anvender en fælles pinkode.
BEMÆRK!
Når administration af afdelings-id er aktiveret (Indstilling af afdelingens id-styring), er denne indstilling ikke påkrævet.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Sikkerhedsindstillinger]  [Indstillinger for Fjern-UI].
4
Klik på [Rediger ...].
5
Markér afkrydsningsfeltet [Brug PIN-kode til adgang til Fjern-UI], og indstil pinkoden.
[Brug PIN-kode til adgang til Fjern-UI]
Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du angive en pinkode for at få adgang til Brugerinterface til fjernbetjening.
[Indstil/skift PIN-kode]
Angiv en pinkode ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste et tal på op til syv cifre i tekstfelterne [PIN-kode] og [Bekræft].
6
Klik på [OK].
BEMÆRK!
Hvis du har glemt pinkoden
Indstil en ny adgangspinkode til Brugerinterface til fjernbetjening i indstillingsmenuen i kontrolpanelet. Udfør følgende betjening på maskinen: <Menu>  <Indstillinger for systemadministration>  <Indstillinger for Fjern-UI>  <Sikkerhedsindstillinger for adgang til fjern-UI>  <Til>  Angiv PIN-kode  <Anvend>  Angiv PIN-kode (bekræft)  <Anvend>.
Hvis indstillingerne for Brugerinterface til fjernbetjening er initialiseret
Adgangspinkoden for Brugerinterface til fjernbetjening initialiseres også. Nulstil pinkoden, når initialiseringen er færdig. Initialisering af menuer
0SS5-0FS