Deaktivering af brugen af tidligere brugte destinationer

Du kan deaktivere valg af brugte destinationer og indstillinger fra afsendelsesrapporter for fax eller for scanning til e-mail, en delt mappe eller filserver.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Begræns afsendefunktion>  <Begræns genafsendelse fra log>.
4
Tryk på <Til>.
 <Fra>
Aktiverer brug af tidligere brugte destinationer.
 <Til>
Deaktiverer brug af tidligere brugte destinationer.
0SS5-08C