Tillader ikke sekventiel rundsending

Sekventiel rundsending er en funktion, der sender faxbeskeder til flere modtagere efter hinanden. Denne funktion kan deaktiveres, hvis dette foretrækkes.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Begræns afsendefunktion>  <Begræns rundsending>.
4
Tryk på <Bekræft rundsending> eller <Afvis rundsending>.
 <Fra>
Aktiverer sekventiel rundsending.
 <Bekræft rundsending>
Viser bekræftelsesskærmbilledet, når du sender en fax ved hjælp af sekventiel rundsending.
 <Afvis rundsending>
Deaktiverer sekventiel rundsending.
0SS5-08F