Præferencer

 
Alle indstillinger for displayet og det engelske tastaturlayout vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret asterisk (*), har forskellige standarder alt efter købsland eller -område.

Visningsindstillinger

Standardskærm efter start/gendannelse
Hovedskærmen vises som standard, straks efter maskinen tændes, eller når funktionen til automatisk nulstilling benyttes. Angiv indstillingen for at ændre standardskærmen og vise hovedskærmen for en anden funktion.
Hjem
Kopi
Fax
Scan
Hukommelsesmedieprint
Indstilling af knapvisning på Startskærm
Angiv indstillinger, som du ofte anvender til kopiering, fax og scanning, til at vises på startskærmen. Du kan også skifte arrangeringen af knapper, der vises på startskærmen, og indsætte/slette mellemrum på startskærmen.
Registrering af ofte anvendte kopiindstillinger
Registrering af ofte anvendte faxindstillinger
Registrering af ofte anvendte scanningsindstillinger (e-mail/delt mappe/filserver)
Vælg knap der skal vises
Favoritkopiindstillinger
Favoritfaxindstillinger
Favoritscanningsindstillinger
 
Indstil visningsrækkefølge
 
Indsæt og slet mellemrum
Lysstyrke
Tilpas displayets lysstyrke, så den passer til maskinens installationsplacering.
Fem niveauer
Invertér skærmfarver
Vælg <Til> for at invertere displayfarverne. Vælg <Til>, hvis det er svært at se displayet, selv efter lysstyrken er tilpasset under <Lysstyrke>.
Fra
Til
Millimeter/tomme-omskifter
Vælg måleenheden.
Millimeter
Tomme
Besked om rengøring af originalt scanningsområde
Vælg, om der skal vises en fejlmeddelelse, når der registreres snavs i fremføreren.
Fra
Til
Tid for visning af meddelelser
Angiv i sekunder intervallet mellem to forskellige meddelelser vises.
1 til 2 til 5 (sek.)
Rullehastighed
Tilpas rullehastigheden på skærmen ved at vælge mellem de tre niveauer.
Langsom
Standard
Hurtig
Markørbevægelse
Konfigurer, hvordan markøren flytter sig, efter et tegn indtastes på skærmen. Vælg <Auto>, hvis markøren automatisk skal flytte sig til højre for det indtastede tegn efter ca. 1 et sekund. Vælg <Manuel> for at flytte markøren manuelt til højre for det indtastede tegn.
Auto
Manuel
Sprog*
Angiv det sprog, der bruges på displayet, i rapporter og på lister.
English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Catalan, Polish, Latvian, Lithuanian
Fjern-UI-sprog*
Angiv sproget på displayet for Brugerinterface til fjernbetjening.
English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Polish

Engelsk tastaturlayout

Angiv layoutet af et engelsk USB-tastatur, hvis det er sluttet til maskinen.
USA Layout
Engelsk layout
0SS5-09F