Problemer med installation/indstilling

Se også Almindelige fejl.
Ikoner i beskrivelsen
   Problem med den kablede LAN-forbindelse

Brugerinterface til fjernbetjening vises ikke.

Er <Brug HTTP> og <Brug Fjern-UI> indstillet til <Til>?
Deaktivering af HTTP-kommunikation
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening
Hvis maskinen er koblet til et kablet LAN, skal du kontrollere, at kablet er tilsluttet ordentligt, og at IP-adressen er angivet korrekt, og derefter starte Brugerinterface til fjernbetjening igen.
Se "Sådan kommer du i gang" Vejledninger, der medfølger maskinen eller Visning af netværksindstillinger for at finde ud af, hvordan du kan kontrollere det.

Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket.

IP-adressen er måske ikke angivet korrekt. Angiv IP-adresse igen.
Angivelse af IP-adresser

Du kender ikke den angivne IP-adresse.

Visning af netværksindstillinger

Du kan ikke sende eller modtage fax på en optisk fiber-linje.

Maskinen fungerer med en analog linje. Hvis du bruger en optisk fiber-linje eller IP-telefonlinje, virker maskinen muligvis ikke korrekt, afhængigt af forbindelsesmiljøet og de tilsluttede enheder. I så fald skal du kontakte udbyderen af den optiske fiberlinje eller IP-telefonen.

Maskinen ringer op til en utilsigtet forbindelsesdestination (hvis der er sluttet en opkaldsrouter til et netværk).

Hvis det ikke er nødvendigt, at opkaldsrouteren sender rundsendingspakker, skal du indstille opkaldsrouteren, så rundsendingspakkerne ikke bliver sendt. Hvis det er nødvendigt, at opkaldsrouteren sender rundsendingspakker, skal du kontrollere, at indstillingerne er korrekte.
Hvis en DNS-server er placeret på et eksternt netværk, skal du angive den IP-adresse (og ikke værtsnavnet), der skal oprettes, også hvis der oprettes forbindelse til enhederne på det netværk, der er sluttet til maskinen.
Hvis en DNS-server er placeret på et netværk, der er sluttet til maskinen, og oplysningerne om de enheder, der er sluttet til et eksternt netværk, er registreret på DNS-serveren, skal du kontrollere at indstillingerne er korrekte.
0SS5-0A4