Eerder gebruikte bestemmingen opgeven (fax)

 
U kunt een bestemming selecteren uit de drie laatst gebruikte bestemmingen. Als u een eerder gebruikte bestemming opgeeft, worden ook de laatst gebruikte faxinstellingen, zoals de dichtheid, voor die bestemming geselecteerd.
Als <Beperk opnieuw verz. vanuit log> is ingesteld op <Aan>, kunt u deze functie niet gebruiken. Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren
Als u het apparaat uitschakelt of <Beperk nieuwe bestemmingen> instelt op <Aan>, worden de eerder gebruikte bestemmingen verwijderd en is deze functie niet beschikbaar. Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen
De bestemmingen in Handmatig verzenden zijn niet beschikbaar voor deze functie.
Wanneer u een bestemming opgeeft met deze functie, worden eerder opgegeven bestemmingen verwijderd.
1
Tik op <Faxen>.
2
Tik op <Bestemming>  <Inst. oproepen>.
3
Tik op een bestemming.
In het geval van groepsverzending ziet u alleen de eerste bestemming die u hebt opgegeven, maar wordt de fax verstuurd naar alle opgegeven bestemmingen. Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)
De geselecteerde bestemming en de bijbehorende faxinstellingen worden weergegeven.
0SJY-031