Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren

U kunt het selecteren van eerder gebruikte bestemmingen en instellingen uit de transmissierapporten uitschakelen voor het faxen of het scannen naar e-mail, een gedeelde map of een bestandsserver.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Beperk TX-functie>  <Beperk opnieuw verzenden vanuit log>.
4
Tik op <Aan>.
 <Uit>
Selecteer deze optie als eerder gebruikte bestemmingen mogen worden gebruikt.
 <Aan>
Selecteer deze optie als eerder gebruikte bestemmingen niet mogen worden gebruikt.
0SJY-08C