<Opcions de paper>

En aquesta secció es descriu com desar el paper que s'utilitzarà.
<Opcions de paper>
<Preferències> <Opcions de paper>
Podeu desar la mida i el tipus de paper per a cada origen de paper. Aquesta opció permet aconseguir els resultats d'impressió adequats. Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper
<Opcions de gestió de tipus de paper>
<Preferències> <Opcions de paper>
A més dels tipus de paper predeterminats que s'han desat a l'equip, podeu desar o editar diversos tipus de paper personalitzats (tipus de paper definits per l'usuari). Opcions de gestió de tipus de paper
<Desar paper favorit (safata multiús)>
<Preferències> <Opcions de paper>
Podeu especificar fàcilment opcions de paper si deseu el paper que utilitzeu sovint a la safata multiús en un botó. L'opció "Paper favorit" es pot recuperar fàcilment des de la pantalla que es mostra quan es carrega el paper. Desament de mides i tipus de paper utilitzats freqüentment per a la safata multiús
<Opcions predeterminades safata multiús>
<Preferències> <Opcions de paper>
Podeu establir el mètode per seleccionar el paper que s'utilitzarà a la safata multiús. Si sempre utilitzeu la mateixa mida o el mateix tipus de paper a la safata multiús, resulta pràctic desar el paper a <Usar predeterminat>. Fixació de la mida i el tipus de paper per a la safata multiús
Si utilitzeu diversos tipus de paper a la safata multiús, seleccioneu <Especificar sempre>. Si utilitzeu sovint diversos tipus de paper, podeu desar-los prèviament per no haver de seguir el procediment per seleccionar el tipus de paper. Desament de mides i tipus de paper utilitzats freqüentment per a la safata multiús
<Desar mida personalitzada>
<Preferències> <Opcions de paper>
Podeu desar les mides de paper lliures que utilitzeu amb més freqüència. Les mides de paper desades aquí apareixeran a la pantalla de selecció de la mida del paper del calaix de paper i de la safata multiús. Desament de paper de mida lliure (Paper de mida personalitzada)
57HJ-0FY