Establiment de l'adreça IPv4 de la línia secundària

Si heu seleccionat <Seleccionar xarxa sense fil/xarxa de fil>, podeu configurar l'adreça IP per a LAN sense fil (línia secundària) a <Opcions de la sublínia>.
Amb la línia secundària només es poden utilitzar adreces IPv4.
1
Premeu .
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia>.
3
Premeu <Opcions d'adreça IP> i configureu l'adreça IP per a LAN sense fil (línia secundària).
Podeu establir tant l'assignació automàtica com la introducció manual. Si establiu totes dues opcions i, alhora, establiu <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> en <Off>, s'utilitza l'adreça IP que heu introduït manualment quan es produeix un error de recuperació d'adreça IP.
Assignació automàtica de l'adreça IP amb DHCP
Premeu <DHCP>. Seleccioneu aquest element d'acord amb l'entorn de xarxa de la vostra LAN sense fil.
Si se selecciona <DHCP>, s'estableix la comunicació per comprovar si s'estan subministrant els serveis de xarxa, independentment que l'entorn pugui utilitzar el DHCP. Es recomana que desseleccioneu aquest element si no esteu utilitzant el DHCP.
Introducció manual de l'adreça IP
1
Confirmeu que <DHCP> està desseleccionat.
Si està seleccionat, premeu el botó per desseleccionar-lo.
2
Introduïu l'adreça IP i la màscara de subxarxa.
Premeu cada botó i introduïu l'opció necessària.
4
Premeu <Acceptar>.
5
Premeu  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
LAN sense fil (línia secundària) no es pot connectar a altres xarxes per mitjà d'un encaminador.
57HJ-00S