Configuració d'una adreça IP

Per connectar l'equip a una xarxa, cal una adreça IP única a la xarxa. L'equip és compatible amb dues versions d'adreces IP: "IPv4" i "IPv6". Configureu-les i utilitzeu-les segons el vostre entorn. Podeu utilitzar IPv4 o IPv6. També podeu utilitzar les dues alhora.
Si se selecciona <Xarxa de fil + Xarxa sense fil> a <Seleccionar xarxa sense fil/xarxa de fil>, l'adreça IP per a la xarxa sense fil (línia secundària) s'estableix a <Opcions d'adreça IP>, a <Opcions de la sublínia>.
57HJ-00K