Configuració d'opcions de WINS

WINS és el nom d'un servei de solució que converteix un nom de NetBIOS (un nom d'ordinador i un nom d'impressora en una xarxa SMB) en una adreça IP. Per utilitzar WINS, necessiteu un servidor WINS especificat.
Per desar el servidor WINS a l'equip, establiu <Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball> per a <Opcions de TCP/IP>. <Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>
Si establiu <Usar NetBIOS> en <Off> a <Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>, la configuració WINS està desactivada. Assegureu-vos d'establir <Usar NetBIOS> a <On> si utilitzeu WINS.
1
Premeu .
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de WINS>.
3
Premeu <On> a <Resolució WINS> i introduïu l'adreça IP del servidor WINS a <Adreça de servidor WINS>.
Si l'adreça IP del servidor WINS s'obté del servidor DHCP, l'adreça IP obtinguda del servidor DHCP té prioritat.
4
Premeu <Bé>.
5
Premeu <Aplicar canv. a opcs.> <Sí>.
57HJ-011