Configuració d'una adreça IPv4

Hi ha dos mètodes per configurar una adreça IPv4: assignant-la automàticament utilitzant DHCP i introduint-la manualment. Seleccioneu qualsevol dels dos en funció del vostre entorn. Porteu a terme una connexió de prova com calgui.

Configuració d'una adreça IPv4

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv4>.
3
Premeu <Usar IPv4> <On> <Bé> per activar les opcions d'IPv4.
4
Premeu <Opcions d'adreça IP> i establiu una adreça IP.
Podeu establir tant l'assignació automàtica com l'assignació manual. Si establiu totes dues opcions i, alhora, establiu <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> en <Off>, s'utilitza l'adreça IP que heu introduït manualment quan es produeix un error de recuperació d'adreça IP.
Assignació automàtica mitjançant DHCP
Premeu <DHCP> o <IP auto>. Seleccioneu una de les dues opcions segons el vostre entorn de xarxa. Si seleccioneu <DHCP> i <IP auto>, l'assignació automàtica mitjançant DHCP té prioritat.
Si premeu <IP auto>, l'adreça IP disponible se cerca automàticament a la xarxa (LAN) i s'assigna el valor per a cada element. Aquesta funció assigna l'adreça IP sense utilitzar un servidor DHCP. No obstant això, la comunicació fora del rang de l'encaminador no està disponible.
En un entorn en què no es pugui utilitzar <DHCP> ni <IP auto>, si se selecciona qualsevol dels dos, es produirà una comunicació inútil perquè l'equip intenta comprovar si el servei es proporciona a la xarxa.
Configuració mitjançant entrada manual
1
Confirmeu que tant <DHCP> com <IP auto> s'hagin cancel·lat.
Si se selecciona qualsevol del dos, premeu el botó per cancel·lar.
2
Introduïu l'adreça IP, la màscara de subxarxa i l'adreça de porta d'enllaç.
Premeu el botó corresponent a cada element i introduïu valors.
5
Premeu <Bé>.
6
Premeu  (Configuració) <Sí>.

Realització d'una prova de connexió per a una adreça IPv4

Quan l'equip s'hagi connectat correctament, es podrà veure la pantalla de Remote UI (IU remot) des de l'ordinador (Inici de Remote UI (IU remot)). Podeu portar a terme una prova de connexió al tauler de control de l'equip.
 (Configuració) <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv4>  <Ordre PING>  Introduïu l'adreça de qualsevol altre dispositiu en ús  <Inici>
Quan l'equip s'hagi connectat correctament, apareixerà el missatge <Resposta de l'amfitrió.>.
Encara que les adreces IP estiguin definides correctament, si l'equip està connectat a un concentrador de commutació, pot ser que l'equip no estigui connectat a la xarxa. En aquest cas, retardeu el moment d'inici de comunicació de l'equip i intenteu connectar-vos una altra vegada. Configuració del temps d'espera quan us connecteu a una xarxa
6RFE-00L