Connexió a una xarxa sense fil

Connecteu sense fil l'equip a un ordinador o un dispositiu mòbil a través d'un encaminador de xarxa sense fil (punt d'accés). Si l'encaminador sense fil està equipat amb WPS (Configuració protegida de Wi-Fi), la configuració de la vostra xarxa és automàtica i senzilla. Si l'encaminador sense fil no és compatible amb WPS, o si voleu especificar les opcions d'autenticació i xifratge de forma detallada, haureu de configurar manualment la connexió. Configureu la connexió en l'ordinador o en el dispositiu mòbil amb antelació.

Configuració de la connexió amb WPS

Si l'encaminador sense fil és compatible amb WPS, hi ha dues maneres de configurar-lo: amb el mode botó d'ordre o amb el mode de codi PIN.

Configuració manual de la connexió

Hi ha dos mètodes manuals de configuració: la configuració manual d'una opció amb un encaminador de xarxa sense fil determinat o la introducció manual de tota la informació necessària per a la connexió de xarxa sense fil. Independentment del mètode, cal que tingueu la informació de configuració requerida, incloent-hi l'SSID i la clau de xarxa.
Utilitzeu la connexió de xarxa sense fil pel vostre compte i risc. Si l'equip està connectat a una xarxa que no estigui protegida, la vostra informació personal es podria filtrar a un tercer perquè les ones de ràdio utilitzades a la comunicació sense fil poden anar a parar a qualsevol lloc proper, fins i tot travessant parets.
A continuació s'indiquen els tipus de seguretat de la xarxa compatibles amb l'equip. Per obtenir més informació sobre la compatibilitat de la seguretat sense fil de l'encaminador sense fil, vegeu els manuals d'instruccions dels vostres dispositius de xarxa o poseu-vos en contacte amb el fabricant.
WEP de 128 (104)/64 (40) bits
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Tanmateix, WPA-EAP i WPA2-EAP no es poden utilitzar si se selecciona <Xarxa de fil + Xarxa sense fil> a <Seleccionar xarxa sense fil/xarxa de fil>.
Segons el dispositiu de xarxa, el funcionament de l'encaminador de la xarxa sense fil varia. Vegeu els manuals d'instruccions del vostre dispositiu de xarxa per obtenir ajuda.
Quan l'opció <Prohibir l'ús de xifratge feble> estigui establerta en <On> (<Prohibir l'ús de xifratge feble>), l'equip no es podrà connectar a l'encaminador de xarxa sense fil sense que s'hagi especificat la configuració de seguretat, o WEP o TKIP.
Aquest equip no es lliura amb un encaminador sense fil. Tingueu l'encaminador a punt.
L'encaminador sense fil ha de ser compatible amb IEEE 802.11b/g/n i poder comunicar-se en un ample de banda de 2,4 GHz. Per obtenir més informació, vegeu els manuals d'instruccions dels dispositius de xarxa o poseu-vos en contacte amb el fabricant.

Comproveu les opcions i la informació de la xarxa sense fil

Comproveu la informació que heu establert.
 <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>  <Informació de xarxa sense fil>
CONSELLS
Connexió directa
Podeu establir una connexió directa sense fil entre un dispositiu mòbil i l'equip sense utilitzar un encaminador de xarxa sense fil. Connexió directa
Reducció del consum d'energia
Si establiu l'opció <Mode d'estalvi d'energia> en <On>, podeu configurar periòdicament l'equip amb el mode d'estalvi d'energia perquè s'ajusti al senyal que l'encaminador de xarxa sense fil envia. <Xarxa sense fil> <Mode d'estalvi d'energia>
57HJ-00A