Nastavení s pomocí průvodce nastavením

Při prvním zapnutí stroje (Zapnutí stroje) se automaticky zahájí počáteční nastavení stroje. Základní nastavení potřebná pro používání stroje si můžete upravit. Proveďte základní nastavení podle jednotlivých obrazovek nebo kliknutím na odkaz zobrazte příslušnou stránku, kde najdete podrobné informace.
Krok 1
Zadejte jazyk a rozvržení klávesnice.
Vyberte jazyk, který se bude zobrazovat na obrazovkách. V závislosti na jazyku můžete měnit uspořádání klávesnice, která se zobrazuje pro zadávání znaků.
Krok 2
Zkontrolujte nastavení papíru.
Zkontrolujte, zda je papír uložený v zásuvkách na papír správně zadán.
Pokud nejste přihlášeni jako správce, přejděte ke kroku 10.
Krok 3
Přihlaste se jako správce.
Proveďte ověřené přihlášení, chcete-li konfigurovat nastavení vyžadující přístupová práva administrátora (správce).
Nastavení vyžadující přístupová práva administrátora (správce) můžete přeskočit a přejít k dalšímu kroku stisknutím <Přeskočit>. V tomto případě přejděte ke kroku 10.
Krok 4
Zadejte nastavení pro ověřování uživatelů.
Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení stroje, používejte na stroji systém, který provádí ověřování uživatelů.
Tento stroj je nastavený tak, aby používal ověřování uživatelů jako přihlašovací službu. Další informace viz Konfigurace nastavení správy osobního ověření.
Krok 5
Nastavte datum a čas.
Nastavte datum/čas stroje.
Krok 6
Nastavte IP adresu.
Zadejte nastavení pro síťové připojení.
Krok 7
Zadejte nastavení DNS.
Zadejte adresu serveru DNS, hostitelské jméno DNS a jméno domény DNS.
Krok 8
Zadejte nastavení serveru proxy.
Zadejte potřebná nastavení pro používání proxy.
Krok 9
Zadejte nastavení faxu.
Zadejte potřebná nastavení pro používání faxu.
Není-li na stroji nainstalován volitelný produkt vyžadovaný pro faxování (Systémové volitelné doplňky), přejděte ke kroku 10.
Krok 10
Proveďte automatické nastavení gradace.
Nastavte gradaci pro jasný, kvalitní tisk.
Tento proces je u různých strojů různý. Informace o automatickém nastavení gradace viz v Nastavení gradace.
Krok 11
Vytiskněte hlášení.
Můžete si vytisknout seznam uživatelů sítě, seznam dat uživatelů faxu a seznam s nastavenými hodnotami.
Krok 12
Dokončete nastavení s pomocí průvodce nastavením.
Po ukončení průvodce nastavením stroj restartujte, aby se zadaná nastavení projevila.
Jestliže nebudete používat průvodce nastavením, stiskněte <Ukončit Setup Guide> v kroku 1.
Chcete-li později jednotlivě zadat nastavení konfigurovaná průvodcem nastavením, můžete stisknout  (Nastavení/Uložení).

Spuštění průvodce nastavením později

průvodce nastavením nelze spustit v následujících případech.
Je-li nastaveno ověřování uživatelů nebo ověřování ID oddělení.
Je-li nastaveno ověřování ID oddělení.
Používá-li se ověření s pomocí karty.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení správy> <Licence/Jiné> <Spustit Setup Guide> <Start>
Jestliže spustíte průvodce nastavením později a přihlásíte se do systému s přístupovými právy administrátora (správce), krok 3 se nezobrazí na displeji. Přejděte ke kroku 4.
6RE1-003