Alkuperäisten skannauksen perustoiminnot

Tässä osassa kerrotaan alkuperäisten skannauksen perustoiminnoista.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Skannaa ja lähetä>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja skannauksen perustoimintonäytössä. Skannauksen perustoimintonäyttö
Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjasta
Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeista
Vastaanottajien lisääminen manuaalisesti
Vastaanottajien määrittäminen LDAP-palvelimessa
Oman sähköpostiosoitteen määrittäminen
Oman kansion määrittäminen
Vastaanottajien määrittäminen mobiililaitteen osoitekirjasta
Cc/Bcc -osoitteiden määrittäminen
Määritä useita vastaanottajia valitsemalla <Määritä vastaanottajat> ja määritä lisävastaanottajat.
Jos haluat poistaa vastaanottajan, valitse poistettava vastaanottaja ja valitse sitten <Poista v.o.>.
Kun valitset vastaanottajan ja painat <Tiedot>, voit tarkistaa valitun vastaanottajan yksityiskohtaiset tiedot.
Vain Uusi vastaanottaja -kohdassa määritetyt <Tiedot> ja LDAP-palvelimelta saadut vastaanottajat voidaan muuttaa.
Jos palvelin suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia, autentikointi palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen välillä suoritetaan samalla, kun asiakaslaite hakee etäosoitekirjaa/pikavalintapainikkeita. Autentikointi tapahtuu vertaamalla Järjestelmänvalvojan tunnusta ja Järjestelmän PIN-koodia palvelimen ja asiakaslaitteen kesken. Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja PIN-koodin vaihtaminen
Etäosoitekirjan/pikavalintapainikkeiden käytettävyys riippuu järjestelmänvalvojan tietojen asetusten tilasta palvelimelle ja asiakaslaitteelle, kuten alla osoitetaan.
Kun palvelinlaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Kun asiakaslaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN vastaavat toisiaan.
Etäosoitekirja/pikavalintapainikkeet ovat käytettävissä
Suorittaa
Suorittaa
Vastaa
Kyllä
Ei vastaa
Ei
Ei suorita
-
Ei
Ei suorita
Suorittaa
-
Kyllä
Ei suorita
-
Kyllä
4
Määritä skannausasetukset tarpeen mukaan.
Tiedostomuodon valitseminen
Tarkkuuden valitseminen
Alkuperäisten skannauskoon määrittäminen
Väri- ja mustavalkoskannauksen valitseminen
Alkuperäisten kummankin puolen skannaaminen
Alkuperäisen suunnan määrittäminen
5
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
Alkuperäiset skannataan ja lähetys/tallennus alkaa.
Peruuta skannaus valitsemalla <Peruuta> tai  (Seis)  <Kyllä>.
Kun viesti <Skannaa seuraava alkuperäinen painamalla [Aloita].> näytetään
Liikennöintiasetuksista johtuen sinua saatetaan kehottaa syöttämään käyttäjänimi ja salasana. Sähköpostin/I-faksin määrittäminen
Määritettyjen vastaanottajien kokonaismäärän tarkistaminen
Määritettyjen vastaanottajien kokonaismäärä näytetään näytössä yläoikealla. Tämän avulla voit tarkistaa ennen lähetystä, että vastaanottajien määrä on oikea.
Jos haluat peruuttaa lähetettävän työn heti
Jos painat käyttöpaneelissa  (Seis), kun työtä lähetetään, esiin tulee ilmoitus <Peruutetaanko seuraava lähetystyö?>. Peruuta lähetys valitsemalla <Kyllä>.
Voit valita peruutettavaksi vaihtoehdon <Viimeinen vast. otettu työ> tai <Lähetettävä työ>. <Peruutettava työ kun Seis painetaan>
Kun painat  (Seis) ja lähetystöitä on useita, esiin tulee näyttö peruutettavan työn valitsemista varten. Jos lähetystyötä, jonka haluat peruuttaa, ei näy näytössä, valitse <Tarkasta muut työt>, joka näyttää kohdan <Lähetä työt>. Valitse työ, jonka haluat peruuttaa ja paina <Peruuta>.
Lähetettyjen asiakirjojen tilan tarkistaminen
<Tilavalvonta>-näytössä voit tarkistaa lähetettyjen ja tallennettujen asiakirjojen tilan. Tässä ikkunassa voit lähettää/tallentaa asiakirjat uudelleen tai peruuttaa lähetyksen/tallennuksen tilan tarkistuksen jälkeen. Skannattujen asiakirjojen tilan ja lokin tarkistaminen
Kun <Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty> -asetuksena on <Kyllä>, <Tilavalvonta>-näyttö voidaan avata seuraavalla näytöllä, joka tulee esiin, kun lähetystyö vastaanotetaan. <Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty>
Raportin tulostaminen lähetysten/tallennuksen tuloksista
Kun valitset skannauksen perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>  <Lähetysraportti>, voit tulostaa automaattisesti raportin, jossa kerrotaan lähetyksen ja tallennuksen tulokset.
Kun haluat asettaa tämän kullekin työlle kohdassa <Lisäasetukset>, sinun on valittava <Vain virhetilassa> tai <Ei> kohdassa <Lähetysraportti> ja määritettävä <Salli tulostus lisäasetuksista> -asetukseksi <Kyllä>.
Tiedoston nimi
Kun tiedosto lähetetään/tallennetaan, sen tiedostonimi asetetaan automaattisesti seuraavan muodon mukaisesti. Voit muuttaa asetusta siten että erilainen nimi voidaan antaa. Tiedoston nimeäminen
Lähetys sähköpostitse
"Työnumerot (neljä numeroa)_sivunumerot (kolme numeroa).tiedostopääte", kuten "1042_001.jpg"
Tallennus tiedostopalvelimeen
"Tiedoston tallennuksen vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti ja sekunti (14 numeroa).tiedostopääte", kuten "20151030133541.jpg"
S-postin aihe
Kohtaan <Oletusotsake> kirjoitettu aihe määritetään automaattisesti (<Oletusotsake>). Jos määrität eri aiheen, muuta asetus tai määritä aihe joka kerta, kun lähetät sähköpostia (S-postin asetusten määrittäminen).
Kun useita arkkeja on syötetty
Skannaus pysähtyy ja näyttöön tulee viesti. Poista tukos toimimalla ohjeiden mukaan.
Kun olet poistanut tukoksen, työn jatkamisen näyttö tulee esiin. Jos laite havaitsee virheellisesti usean arkin syötön, jatka skannausta valitsemalla <Älä tunnista arkinsyöttölaitetta>.
Jos haluat asettaa laitteen etukäteen olemaan ilmoittamatta usean arkin syötöstä, tee yksi seuraavista toimista.
Aina, kun lähetät/tallennat asiakirjan, valitse <Lisäasetukset> skannauksen perustoimintojen näytössä  poista asetus käytöstä valitsemalla <Tunnista arkinsyöttölaite>.
Määritä <Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi> -asetukseksi <Ei> (<Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi>).
VINKIT
Alkuperäisen ylä- ja alareunan määrittäminen
Voit määrittää asiakirjan suunnan ennen skannausta, jotta ylä- ja alareuna ovat oikeissa kohdissa, kun lähetetty tai tallennettu tiedosto näytetään tietokoneessa.
Valitse skannauksen perustoimintonäytössä <Alkuperäisen sisällön suunta> <Yläreuna takana> <OK>.
Useiden vastaanottajien määrittäminen, mukaanlukien faksit
Jos <Salli faksi skannausja lähetystoiminnassa> -asetuksena on <Kyllä>, voit määrittää faksivastaanottajat skannauksen perustoimintonäytössä (<Näytä faksitoiminto>). Tämä asetus on hyödyllinen kun määritetään useita vastaanottajia mukaanlukien fakseja, kuten tallennettaessa kopiota lähetetystä faksista tiedostopalvelimeen.
Skannattujen kuvien tarkistaminen ennen lähetystä tai tallennusta
Voit tarkistaa skannatut kuvat esikatselunäytössä ennen lähetystä tai tallennusta. Skannattujen alkuperäisten tarkistus ennen lähetystä/tallennusta (Esikatselu)
Usein käytettyjen asetusten tallentaminen
Voit yhdistää usein käytetyt vastaanottajat ja skannausasetukset laitteen painikkeeseen myöhempää käyttöä varten. Painamalla tallennettua painiketta kun skannaat alkuperäisiä, voit nopeasti koostaa asetuksesi. Usein käytettyjen toimintojen yhdistelmän tallentaminen
6RFH-06W