Paberiformaadi ja -liigi määramine

Peate paberiformaadi ja -tüübi seaded määrama vastavaks seadmes oleva paberiga. Muutke kindlasti paberiseadeid, kui asetate seadmesse seal varem olnud paberist erineva paberi.
Kui seade ei vasta seadmes oleva paberi formaadile ja tüübile, võib tekkida paberiummistus või ilmneda printimistõrge.
60KK-033