Paberisahtlis oleva paberi formaadi ja liigi määramine

1
Valige <Paberiseaded> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige sihtpaberisahtel.
Kui paigaldatud on valikuline paper feeder, kuvatakse ka selle paberisahtel.
3
Valige paberiformaat.
Kui sisestatud paberi formaati ei kuvata, valige vahekaart <Muud suurused>.
Kohandatud paberiformaadi sisestamine
A5-formaadis paberi laadimisel
Horisontaalpaigutuse korral valige <A5>. Vertikaalpaigutuse korral valige <A5R>.
 
 
Horisontaalpaigutus
 
Vertikaalpaigutus
4
Valige paberi tüüp.
60KK-034