Paberi asetamine

Paberi saate asetada paberisahtlisse või universaalalusele. Asetage paber, mida tavaliselt kasutate, paberisahtlisse. Paberisahtel on mugav, kui kasutate suurt hulka paberit. Valige universaalalus, kui kasutate ajutiselt sellist formaati või tüüpi paberit, mida pole paberisahtlis. Paberi sobilikud suurused ja tüübid leiate teemast Saadaolev paber.
Teave paberi kohta
Paberi seadmesse asetamine
Asetatud paberi sätete konfigureerimine

Ettevaatusabinõud seoses paberiga

Ärge kasutage järgmist tüüpi paberit:
See võib põhjustada paberiummistuse või printimistõrke.
kortsunud või volditud paber;
rullitõmbunud või kooldunud paber;
rebenenud paber;
niiske paber;
väga õhuke paber;
õhuke kare paber;
termosiirdeprinteriga prinditud paber;
termosiirdeprinteriga prinditud paberi tagumine külg;
tugeva tekstuuriga paber;
läikepaber.
Märkused paberi kasutamisel
Kasutage ainult sellist paberit, mis on jõudnud täielikult kohaneda ümbritseva keskkonna tingimustega. Erineva temperatuuri või niiskustasemega keskkonnas hoitud paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi või halvendada printimiskvaliteeti.
Paberi käsitsemine ja hoiustamine
Soovitatav on paber ära kasutada võimalikult kiiresti pärast selle pakendist eemaldamist. Mittekasutatud paber tuleks katta algse pakkematerjaliga ja seda tuleks hoida tasasel pinnal.
Paberi kaitsmiseks liigse niiskuse või kuivuse eest hoidke paberit originaalpakendis.
Ärge hoidke paberit nii, et see kägarduks või sellel tekiksid voldid.
Ärge hoidke paberit vertikaalasendis ja ärge virnastage liiga palju paberilehti üksteise peale.
Ärge hoidke paberit otsese päikesevalguse käes ega pange seda väga niiskesse või kuiva kohta või kohta, kus temperatuur või niiskus võib oluliselt muutuda.
Niiskele paberile printimisel
Paberi väljastusalalt võib erituda auru või paberi väljastusala ümber võivad moodustuda veetilgad. Sellistes nähtustes pole midagi ebaharilikku. Need võivad ilmneda, kui tooneri paberile kinnitamise käigus eralduv soojus põhjustab niiskuse aurustumist paberist (eriti tõenäoline on see madala toatemperatuuri korral).

Seadmega prinditud paberi hoidmine

Seadmega prinditud paberi käsitsemisel ja hoidmisel võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

Prinditud paberi hoidmine

Hoidke paberit tasasel pinnal.
Ärge hoidke paberit polüvinüülkloriidist (PVC) valmistatud esemete (nt kilekaaned) läheduses. Tooner võib sulada ja paberi PVC-eseme külge kleepida.
Jälgige, et paber ei oleks volditud ega kortsus. Tooner võib maha kooruda.
Pikemaks ajaks (üle kahe aasta) hoiule asetamisel paigutage paber köitekaante vms vahele.
Pikemat aega seisev paber võib pleekida ja seetõttu võib paista, nagu oleks prindi värv muutunud.
Ärge hoidke kõrge temperatuuriga kohas.

Ettevaatusabinõud liimainete kasutamisel

Kasutage alati mittelahustuvaid liimaineid.
Enne liimaine paberile kandmist testige seda mõne mittevajaliku prinditud lehe peal.
Enne liimainega paberilehtede kohakuti asetamist veenduge, et liimaine oleks täielikult kuivanud.
60KK-02X