<Tavaline>

Kõik iga funktsiooni üldseadetega seotud käsud on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Olenevalt teie kasutatavast mudelist, valikutest või muudest seadetest ei pruugita märgiga „*1” tähistatud seadeid kuvada.
Märgiga „*2” tähistatud seadeid ei saa importida ega eksportida.

<Paberi söötmise seaded>

Saate konfigureerida paberisööturi seaded.
<Paberiallika automaatne valimine>
Saate paberiallikate jaoks lubada või keelata sahtli automaatse valimise. Kui sahtli automaatse valimise olekuks dokumentide printimisel on seatud <Sees>, valib seade automaatselt paberiallika, kus on õiges formaadis paber. Kui paber saab otsa, võimaldab see säte printerisse sama suurusega paberi laadimisel printimist jätkata. Igale funktsioonile sobiva paberiallika automaatne valimine
<Koopia>
<Universaalalus>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 1>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 2>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 3>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 4>*1
<Väljas>
<Sees>
 
<Printer>
<Universaalalus>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 1>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 2>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 3>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 4>*1
<Väljas>
<Sees>
 
<Vastuvõtt/faks>/<Võta vastu>
<Universaalalus>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 1>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 2>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 3>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 4>*1
<Väljas>
<Sees>
 
<Muu>
<Universaalalus>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 1>
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 2>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 3>*1
<Väljas>
<Sees>
<Sahtel 4>*1
<Väljas>
<Sees>
<Paberisöödu meetodi lüliti>
Määrake see seade siis, kui prindite dokumenti paberile, millele on trükitud logod. Olenevalt sellest, kas kasutate ühe- või kahepoolse printimise režiimi, peate logodega paberile printimisel valima, kumb pool jääb paberil paberiallikasse sisestamisel allapoole. Kui aga määrate selle seade väärtuseks <Prindikülg on prioriteet>, saate ühepoolsel printimisel sarnaselt kahepoolse printimisega lihtsalt sisestada paberi nii, et logoga külg on allpool. Lisateavet leiate teemast Eeltrükitud paberi asetamine.
<Universaalalus>
<Kiiruse prioriteet>
<Prindikülg on prioriteet>
 
<Sahtel 1>
<Kiiruse prioriteet>
<Prindikülg on prioriteet>
 
<Sahtel 2>*1
<Kiiruse prioriteet>
<Prindikülg on prioriteet>
 
<Sahtel 3>*1
<Kiiruse prioriteet>
<Prindikülg on prioriteet>
 
<Sahtel 4>*1
<Kiiruse prioriteet>
<Prindikülg on prioriteet>

<Prindiseaded>

Seadistage printimise sätted.
<Kustuta automaatselt peatatud tööd>
Saate seadistada nii, et kui prinditöö peatub seadme tõrke tõttu, kustutatakse töö teatud aja möödudes automaatselt.
<Määra see funktsioon>
<Väljas>
<Sees>
<Aja määramine>
0 kuni 5 kuni 240 (min)

<Skannimisseaded>

Saate konfigureerida skannimisseaded.
<Automaatselt võrgus>
Kui skannite arvutist, kasutage seda, et määrata, kas minna kaugskannimiseks automaatselt veebi (skannimise puhkerežiim) juhtpaneeli kasutamata.
<Väljas>
<Sees>
<Automaatselt võrgust väljas>
Kui pärast alloleva kuva (seade on skannimiseks ühendusega režiimis) kuvamist ei tehta määratud aja jooksul ühtegi skanni, siis läheb seade automaatselt ühenduseta režiimi. Saate määrata ajavahemiku, mille möödumisel läheb seade ühenduseta režiimi.
<Määra see funktsioon>
<Väljas>
<Sees>
<Aja määramine>
1 kuni 5 kuni 60 (min)

<Loo fail>

Saate konfigureerida faili genereerimise seaded.
<Väljundfaili pildiseaded>
Saate määrata gammaväärtuse, mida kasutatakse skannitud originaaldokumentide teisendamisel failideks.
<YCbCr saatmise gammaväärtus>
Saate määrata gammaväärtuse, mida kasutataks skannitud värviliste originaaldokumentide teisendamisel määratud failivormingusse. Saate määrata teisendatud failide vaatamiseks kasutatava monitoriga sama gammaväärtuse. Failid kuvatakse originaaldokumentidega võrreldes tõetruu heledusega.
<Gamma 1,0>
<Gamma 1,4>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,2>
Arvutikuvari gammaväärtuse leiate kuvari dokumentatsioonist või kasutusjuhendist.
<OCR-i (tekstituvastus) seaded>
Kui soovite „otsitava PDF-i” loomiseks kasutada originaaltekstidokumendil OCR-i (Optical Character Recognition – märkide optiline tuvastamine), valige, kas seade määrab originaaldokumendis tekstisuuna ning tuvastab originaaldokumendi suuna.
<Nutikas skannimine>
<Väljas>
<Sees>
<256-bit AES sead. (krüp. PDF)> *1
Krüptitud PDF-i loomisel saab PDF-i krüptimistasemeks seada „128-bitine” või „256-bitine”. Kui valitud on „256-bitine”, saab Acrobatiga ühilduvat versiooni muuta.
<Acrobat 9.0 või samaväärne>
<Acrobat 10.0 või samaväärne>

<Faksi seadistusjuhend> *1*2

Valige see seadete (nt faksinumber ja vastuvõturežiim) määramise juhiste kuvamiseks. Faksifunktsioonide algseadete konfigureerimine
60KK-090