Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Määrake seadme kuupäev ja kellaaeg. Kuupäeva ja kellaaega kasutatakse ajamäärangufunktsioonide viiteinfona, seetõttu tuleb need määrata täpselt.

Ajavööndi seadistamine

Kui ajavöönd muudetakse, siis muudetakse vastavalt ka seade <Kehtiva kuup./kellaaja seaded> väärtusi.
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused> <Taimeri-/energiaseaded> <Kuupäeva/kellaaja seaded> <Ajavöönd>.
3
Saate valida ajavööndi.
Mis on UTC?
Koordineeritud maailmaaeg (UTC) on ülemaailmne ajaarvestusstandard, mida kasutatakse kellade ja kellaaja reguleerimiseks. Olenevalt seadme asukohariigist või -piirkonnast esineb ajavahesid. Interneti-side jaoks on vaja õiget UTC ajavööndi seadet.

Praeguse kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1
Valige Menüü kuval <Avamenüü>. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused> <Taimeri-/energiaseaded>  <Kehtiva kuup./kellaaja seaded>.
3
Sisestage kuupäev ja kellaaeg.
Puudutage sisestusvälja ning sisestage kuupäev ja kellaaeg.
4
Valige <Rakenda>.
Enne praeguse kuupäeva ja kellaaja seadistamist määrake <Ajavöönd>. Kui seadet <Ajavöönd> hiljem muudetakse, siis muudetakse vastavalt ka praegust kuupäeva ja kellaaega.
Kuupäeva ja kellaaja kuvavormingut saab muuta.
<Kuupäeva vorming>
<Ajavorming>

Suveajale ülemineku seadmine

Kui suveaeg on lubatud, määrake kuupäevad, mis ajast mis ajani on suveaeg kasutusel.
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused> <Taimeri-/energiaseaded> <Kuupäeva/kellaaja seaded> <Suveaja seaded>.
3
Valige <Väljas> või <Sees> kuval <Suveaeg>.
Kui valite <Sees>, siis valige <Alguskuupäev> ja <Lõppkuupäev> ning määrake igale üksusele kuu ja päev. Päeva määramisel näidake ära, „mis nädala milline päev”.
4
Valige <Rakenda>.
60KK-005