Зареждане на предварително отпечатана хартия

Когато използвате хартия с предварително отпечатано лого, обърнете внимание на ориентацията на хартията при зареждане. Заредете хартията правилно, така че да се печата върху правилната страна на хартията с лого.
 
Този раздел описва главно как да зареждате предварително отпечатана хартия с правилна ориентация. За описание на общата процедура за зареждане на хартия в касетата за хартия или многофункционалната тава вижте Зареждане на хартия в касетата за хартия или Зареждане на хартия в многофункционалната тава.

1-странно отпечатване върху хартия с лого

Отпечатване върху хартия с лого с портретна ориентация
При зареждане на хартия в касетата за хартия
Поставете хартията с логото (страната, върху която се отпечатва документът) надолу.
Когато зареждате хартия в мултифункционалната тава
Поставете хартията с логото (страната, върху която се отпечатва документът) нагоре.
Отпечатване върху хартия с лого с пейзажна ориентация
При зареждане на хартия в касетата за хартия
Поставете хартията с логото (страната, върху която се отпечатва документът) надолу.
Когато зареждате хартия в мултифункционалната тава
Поставете хартията с логото (страната, върху която се отпечатва документът) нагоре.

2-странно отпечатване върху хартия с лого

Отпечатване върху хартия с лого с портретна ориентация
При зареждане на хартия в касетата за хартия
Поставете хартията с предната страна с лого (страната, върху която ще печатате първата страница на документа) нагоре.
Когато зареждате хартия в мултифункционалната тава
Поставете хартията с предната страна с лого (страната, върху която ще печатате първата страница на документа) надолу.
Отпечатване върху хартия с лого с пейзажна ориентация
При зареждане на хартия в касетата за хартия
Поставете хартията с предната страна с лого (страната, върху която ще печатате първата страница на документа) нагоре.
Когато зареждате хартия в мултифункционалната тава
Поставете хартията с предната страна с лого (страната, върху която ще печатате първата страница на документа) надолу.
Настройката <Превкл. метода за подаване на хартията>
При печат върху предварително отпечатана хартия, трябва да променяте ориентацията на заредената хартия за 1-странно и 2-странно отпечатване. Но ако за <Превкл. метода за подаване на хартията> е зададена настройка <Приоритет на отпечатана страна>, ориентацията на заредената отпечатана предварително хартия, която използвате за 2-странен печат (с логото надолу), може да се използва и за 1-странен печат. Тази настройка е особено полезна, ако често отпечатвате както 1-странно, така и 2-странно. <Превкл. метода за подаване на хартията>
60R7-032