Зареждане на хартия в многофункционалната тава

Когато желаете да печатате върху хартия, която не е заредена в касетата за хартия, поставете хартията в многофункционалната тава. Поставете хартията, която обикновено използвате, в касетата. Зареждане на хартия в касетата за хартия
Не забравяйте да поставите касетата за хартия
Устройството печата само когато касетата за хартия е поставена, независимо дали сте заредили хартия в многофункционалната тава, или не. Съобщение за грешка ще се покаже, ако се опитате да отпечатвате без поставена касета за хартия.
Когато зареждате хартия с формат A5/А6
Когато задавате формат на хартията, проверете текущата ориентация на хартията. Задаване на формат и тип на хартията в многофункционалната тава
Когато използвате хартия с формат A6, заредете хартията с портретната ориентация.
 
Пейзажна ориентация
 
Портретна ориентация
1
Отворете капака.
Задръжте лявата и дясната дръжка и отворете капака.
2
Издърпайте тавата за хартия и удължителя на тавата.
Издърпайте удължителя на тавата при зареждане на хартия с голям формат.
3
Раздалечете водачите за хартия.
Натиснете лостчето за освобождаване на заключването, за да плъзнете водачите за хартия навън.
4
Вкарайте хартията в многофункционалната тава докрай.
Заредете хартията със страната за печат нагоре.
Разлистете добре стека хартия и го ударете върху равна повърхност, за да подравните ръбовете на стека хартия.
Не надвишавайте ограничителния водач за зареждане, когато поставяте хартия.
Уверете се, че топчето с хартия не излиза извън ограничителния водач (). Зареждането на твърде много хартия може да причини засядане на хартия.
Когато зареждате пликове или хартия с лого, вижтеЗареждане на пликове илиЗареждане на предварително отпечатана хартия.
5
Подравнете водачите за хартия спрямо краищата на хартията.
Натиснете лостчето за освобождаване на заключването и плъзнете водачите за хартия навътре, докато прилепнат плътно към краищата на хартията.
Подравнете водачите за хартия плътно към краищата на хартията
Водачите за хартия, които не притискат добре или притискат твърде силно хартията, може да предизвикат неправилно подаване или засядане на хартия.
»
Продължете към Задаване на формат и тип на хартията в многофункционалната тава
Отпечатване върху задната страна на вече отпечатана хартия (ръчно двустранно отпечатване)
Можете да отпечатвате върху задната страна на вече отпечатана хартия. Загладете гънките по отпечатаната хартия и я вкарайте в касетата за хартия (Зареждане на хартия в касетата за хартия) със страната за печатане надолу или в многофункционалната тава със страната за печатане нагоре.
Когато използвате многофункционалната тава, зареждайте по един лист хартия при всяко отпечатване.
Можете да използвате само хартия, отпечатана с това устройство.
Не можете да отпечатвате върху вече отпечатаната страна.
Ако разпечатките изглеждат бледи, задайте целевия източник на хартия с настройка <Вкл.> в <Ръч. печат задна стр. (само 2-стр.)>. <Ръч. печат задна стр. (само 2-стр.)>
Ако използвате хартия с формат A5, обратната страна може да не се отпечата правилно.
60R7-030