Зареждане на хартия

Можете да заредите хартията в касетата за хартия или в многофункционалната тава. Поставете хартията, която обикновено използвате, в касетата. Касетата за хартия е удобна при използване на голямо количество хартия. Използвайте многофункционалната тава, когато временно използвате формат или тип хартия, която не е заредена в касетата за хартия. Вижте Съвместима хартия за наличните формати и типове хартия.
Относно хартията
Как се зарежда хартия
Конфигуриране на настройките за заредената хартия

Предпазни мерки относно хартията

Не използвайте описаните по-долу типове хартия:
Може да възникне засядане на хартия или грешка при отпечатването.
Нагъната или намачкана хартия
Извита или навита хартия
Скъсана хартия
Влажна хартия
Много тънка хартия
Тънка грапава хартия
Хартия, отпечатана чрез принтер с термичен трансфер
Задна страна на хартия, отпечатана чрез принтер с термичен трансфер
Хартия с едра текстура
Гланцирана хартия
Бележки относно използването на хартия
Използвайте само хартия, която се е аклиматизирала напълно към средата, в която е монтирано устройството. Използването на хартия, която е била съхранявана при различна температура или влажност, може да доведе до засядане на хартия или лошо качество на печат.
Употреба и съхранение на хартия
Препоръчително е да използвате хартията възможно най-скоро след разопаковането й. Останалата неизползвана хартия трябва да бъде покрита с оригиналната опаковъчна хартия и съхранявана върху равна повърхност.
Съхранявайте хартията в нейната оригинална опаковка, за да я предпазите от овлажняване и изсушаване.
Не съхранявайте хартията така, че да се огъне или прегъне.
Не съхранявайте хартията вертикално и не натрупвайте прекалено много стекове хартия.
Не съхранявайте хартията на места, изложени на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено суха атмосфера или големи промени в температурата и влажността.
При печат върху влажна хартия
От зоната за извеждане на хартията може да излиза пара или да се образуват водни капчици около нея. Нищо необичайно няма в тези явления, които възникват, когато топлината, генерирана от фиксирането на тонера върху хартията, кара влагата в хартията да се изпари (това се случва най-често при ниски стайни температури).

Съхраняване на хартията, отпечатана на устройството

Когато боравите със/съхранявате хартията, отпечатана на устройството, вземете описаните по-долу предпазни мерки.

Как да съхранявате отпечатаната хартия

Съхранявайте хартията върху равна повърхност.
Не съхранявайте хартията с артикули, изработени от PVC (поливинилхлорид), като например прозрачни папки. Тонерът може да се разтопи и да доведе до залепване на хартията към артикула от PVC.
Внимавайте хартията да не се прегъне или намачка. Тонерът може да се олющи.
При съхранение за дълъг период от време (две и повече години) съхранявайте хартията в класьори или подобни.
Когато хартията се съхранява продължително време, тя може да се обезцвети и по този начин може да изглежда, че разпечатката е променила цвета си.
Не съхранявайте хартията на места с висока температура.

Предпазни мерки при употреба на лепило

Винаги използвайте неразтворимо лепило.
Преди да приложите лепило, направете тест, като използвате разпечатка, която вече не ви е необходима.
Когато поставяте листове хартия с приложено лепило един върху друг, първо се уверете, че лепилото е изсъхнало напълно.
60R7-02X