Задаване на формат и тип на хартията в многофункционалната тава

Екранът, показан тук, се извежда, когато е заредена хартия в многофункционалната тава. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете настройките, които съответстват на формата и типа на заредената хартия.
Ако екранът, показан по-горе, не се извежда, когато хартията е заредена
Ако винаги зареждате една и съща хартия в многофункционалната тава, можете да пропуснете операциите за задаване на настройки за хартията, като запаметите формат и тип на хартията като настройка по подразбиране. Когато настройката по подразбиране е запаметена, екранът, показан по-горе, не се извежда. За да изведете екрана, изберете <Задаване при зареждане на хартия> (Задаване на настройки за хартия по подразбиране за многофункционалната тава).
1
Изберете формат на хартията.
Ако форматът на заредената хартия не е показан, изберете <Други формати>.
Когато зареждате хартия с потребителски формат
2
Изберете типа хартия.
60R7-035