Инициализиране на настройки

 
Можете да възстановите следните настройки:

Инициализиране на менюто

Можете да инициализирате настройките на устройството (Списък на меню с настройки). В зависимост от избраните настройки може да се наложи да рестартирате устройството след инициализиране.
<Меню>  <Настройки за управление>  <Управление на данни>  <Инициализиране меню>  Изберете елемента, който искате да инициализирате  <Да>   (Рестартирайте устройството, ако е необходимо)
Можете да възстановите настройките на устройството само за <Мрежа> в <Предпочитания>.
<Меню>  <Предпочитания>  <Мрежа>  <Инициализиране на мрежовите настройки>  <Да>  <ОК>  Рестартирайте устройството

Инициализиране на ключове и сертификати

Можете да възстановите настройките за ключ и сертификат и за CA сертификата. Имайте предвид, че всички ключове и сертификати и CA сертификати, регистрирани на устройството (освен предварително инсталираните ключове и CA сертификати) ще бъдат изтрити след инициализирането.
След инициализирането функциите, които изискват ключ и сертификат, като шифрована по TLS комуникация и IKE на IPSec комуникация, няма да бъдат достъпни. За да използвате тези функции, конфигурирайте настройките за ключ и сертификат и активирайте отново функциите.
<Меню>  <Настройки за управление>  <Управление на данни>  <Инициализиране на ключ и сертификат>  <Да>  

Инициализиране на адресната книга

Можете да възстановите настройките по подразбиране за адресната книга. Имайте предвид, че цялата информация, запаметена в адресната книга, ще бъде изтрита след инициализирането.
<Меню>  <Настройки за управление>  <Управление на данни>  <Инициализиране на адресната книга>  <Да>  

Инициализиране на всички данни/настройки

Тази опция позволява възстановяването на всички данни и настройки на устройството, включително регистрите, до фабричните им стойности по подразбиране. По този начин можете да предотвратите изтичане на поверителна информация, когато сменяте или изхвърляте устройството. Когато приключи процесът на инициализиране, устройството се рестартира автоматично.
Преди да започнете инициализирането, се уверете, че в момента няма документи, които биват обработвани или изчакват да бъдат обработени. Такива документи се изтриват при изпълнение на инициализация.
За да използвате устройството, след като сте го инициализирали, ще трябва да конфигурирате всички настройки отначало.
<Меню>  <Настройки за управление>  <Инициализиране на всички данни/настройки>  <Да>  <Да>
60R7-08C