Cấu hình Khóa và Chứng chỉ cho TLS

Bạn có thể mã hóa truyền thông giữa máy in và một trình duyệt Web trên máy tính bằng cách sử dụng Bảo Mật Tầng Truyền Tải (TLS). TLS là một cơ chế mã hóa dữ liệu được gửi và nhận qua mạng. TLS phải được kích hoạt khi UI Từ Xa được sử dụng để chỉ định các cài đặt cho IPSec (Pre-Shared Key Method), xác thực IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) hoặc SNMPv3. Để sử dụng truyền thông được mã hóa bằng TLS cho UI Từ Xa, bạn cần phải chỉ định một "khóa và chứng chỉ" (chứng chỉ máy chủ) bạn muốn sử dụng trước khi kích hoạt TLS. Tạo hoặc cài đặt khóa và chứng chỉ cho TLS trước khi kích hoạt TLS (Các Chức Năng Quản Lý).
Để biết thêm chi tiết về các vận hành cơ bản được thực hiện khi cài đặt máy từ UI Từ Xa, vui lòng xem Cài Đặt Tùy Chọn Trình Đơn từ UI Từ Xa.
1
Khởi động UI Từ Xa và đăng nhập vào Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động UI Từ Xa
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang Cổng thông tin. Màn Hình UI Từ Xa
3
Chọn [Network Settings]  [TLS Settings].
4
Nhấp vào [Key and Certificate].
5
Nhấp vào [Register Default Key] phía bên phải của khóa và chứng chỉ bạn muốn sử dụng.
Xem chi tiết của một chứng chỉ
Bạn có thể kiểm tra chi tiết của chứng chỉ hoặc xác nhận chứng chỉ bằng cách bấm vào liên kết văn bản tương ứng dưới [Key Name] hoặc biểu tượng chứng chỉ.
6
Nhấp vào [Edit].
7
Cấu hình cài đặt TLS chi tiết.
[Allowed Versions]
Chỉ định [Maximum Version] và [Minimum Version] của TLS.
[Algorithm Settings]
Chọn ô đánh dấu cho thuật toán mã hóa để sử dụng cho TLS.
8
Nhấp vào [OK].
9
Chọn [License/Other]  [Remote UI Settings].
10
Nhấp vào [Edit].
11
Chọn hộp kiểm tra [Use TLS] và bấm [OK].
12
Khởi động lại máy. Khởi động lại máy
Sử dụng bảng thao tác
Bạn cũng có thể bật hoặc tắt truyền thông được mã hóa bằng TLS từ <Menu> trong màn hình Home. <UI Từ Xa>/<Dùng UI Từ Xa>
Khởi động UI Từ Xa với TLS
Nếu bạn bắt đầu UI Từ Xa khi TLS được kích hoạt, một cảnh báo bảo mật có thể được hiển thị liên quan đến chứng chỉ bảo mật. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng URL chính xác đã được nhập vào trường địa chỉ, sau đó tiếp tục hiển thị màn hình UI Từ Xa. Khởi động UI Từ Xa
Sử dụng TLS để mã hóa việc nhận I-Fax
Nếu máy chủ POP3 hỗ trợ TLS, bạn có thể kích hoạt TLS để thực hiện truyền thông với máy chủ POP3 (Đặt Cấu hình Cài đặt RX cho I-Fax). Để biết thêm chi tiết về máy chủ POP3, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc Quản Trị Viên Mạng của bạn.
649X-04E