Nastavení umístění skladu sedlového sešití

Používáte-li režim Sedlové sešití doplňku Booklet Finisher-W PROnebo Booklet Finisher-AC a všimnete si, že sklady papíru nejsou přesně ve středu brožury, můžete tuto chybu opravit úpravou nastavení polohy skladu sedlového sešití.
Tento režim umožňuje nastavení polohy skládání beze změny polohy sešití.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojená jednotka Booklet Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-AC. (Viz "Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU,""Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC / 2/4 Hole Puncher Unit-A / 4 Hole Puncher Unit-A.")
DŮLEŽITÉ
Je-li ke stroji připojený Booklet Finisher-W PRO, můžete nastavit polohu sešití i polohu skladu.
Pokud ve středu brožury nejsou ani sklady papíru ani sešití, nejprve nastavte polohu skladu a sešití pomocí [Nastavení polohy sedlového sešití a skladu] a poté nastavte polohu sešití a skladu pomocí [Změnit polohu skládání/sešití]. Zatímco pomocí [Nastavení polohy sedlového sešití a skladu] lze upravit pouze polohu skladu, pomocí [Změnit polohu skládání/sešití] lze změnit polohu sešití i skladu. Postup nastavení polohy sešití viz "Nastavení polohy sedlové sešívačky."

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Nastavit polohu skladu sedlového sešití].
3.
Nastavte polohu skladu sedlového sešití stisknutím [] nebo [] → stiskněte [OK].
52SJ-0L6