Nastavení polohy sedlové sešívačky

Používáte-li režim Sedlové sešití doplňku Booklet Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-AC a všimnete si, že poloha pro sedlové sešití není přesně ve středu brožury, můžete tuto chybu opravit úpravou nastavení polohy sedlového sešití.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojený Booklet Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-AC. (Viz "Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU," "Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC / 2/4 Hole Puncher Unit-A / 4 Hole Puncher Unit-A.")
DŮLEŽITÉ
Je-li ke stroji připojena jednotka Booklet Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-AC, můžete nastavit polohu sešití i polohu skladu.
Pokud ve středu brožury nejsou ani sklady papíru ani sešití, nejprve nastavte polohu skladu a sešití pomocí [Nast. pol. skladu sedl. sešití] a poté polohu sešití a skladu pomocí [Změnit polohu skládání/sešití]. Zatímco pomocí [Nast. pol. skladu sedl. sešití] lze upravit pouze polohu skladu, pomocí [Změnit polohu skládání/sešití] lze upravit polohu sešití i skladu. Postup nastavení polohy skladu viz "Nastavení umístění skladu sedlového sešití."

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Změnit polohu skládání/sešití].
3.
Vyberte velikost papíru, kterou chcete změnit → nastavte polohu sedlové sešívačky pomocí [] nebo [] → stiskněte [OK].
52SJ-0L5