Zadání nastavení pro zabezpečení schránky

Na stroji lze zadat nastavení pro zvýšení zabezpečení souborů uložených ve schránkách.

Povinné nastavení sedmiciferných kódů PIN pro schránky

PIN používaný při ukládání souboru do schránky lze nastavit s použitím minimálně jedné číslice. Nastavíte-li tuto funkci na Zap, uživatelé musejí nastavit sedmiciferný PIN.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Omezit PIN schr. na 7 číslic/Zakázat přístup].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li uživatele nutit, aby zadávali sedmiciferný PIN schránky.
POZNÁMKA
Změny se projeví až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Hlavní napájení a tlačítko úspory energie."

Povolení změn nastavení tisku po uložení z ovladače tiskárny

V <Tisknout při uložení z ovladače tiskárny> v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) můžete nastavit, zda tisknout soubor po jeho uložení do schránky z počítače prostřednictvím ovladače tiskárny. (Viz část "Nastavení schránky.") Nastavíte-li tento režim na Vyp, nastavení pro <Tisknout při uložení z ovladače tiskárny> nelze změnit.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Nastavení schránky].
3.
Stiskněte [Nastavení zabezpečení schránky] → [Zobr. Tisknout při uložení z ovladače tiskárny].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], chcete-li zakázat změny nastavení tisku po uložení z ovladače tiskárny.
POZNÁMKA
Změny se projeví až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje viz v části "Hlavní napájení a tlačítko úspory energie."

DŮLEŽITÉ
Pokud jste uložili PIN sestávající z menšího počtu číslic před zapnutím této funkce, můžete používat uložený PIN. V zájmu zajištění zabezpečení však uložte PIN znovu, a to s použitím sedmi číslic.
POZNÁMKA
Nastavíte-li tuto funkci na Zap, uživatelé musejí nastavit sedmiciferné kódy PIN pro schránku příjmu do paměti a důvěrné faxové schránky.
Instrukce k nastavení kódu PIN pro schránku viz v části "Nastavení schránky."
Instrukce k nastavení kódů PIN pro schránku příjmu do paměti a důvěrných faxových schránek viz v části "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku."
52SJ-24W