Kontrol/redigering/sletning af en gemt adresse

Du kan om nødvendigt ændre detaljerne om gemte adresser. Du kan dog kun redigere de modtagere, der er lagret i den lokale adressebog.

Kontrol/ændring af informationer for de lagrede adresser

1.
Tryk på → [Scan og send] → [Adressebog].
2.
Tryk på [Registr./Redigér].
3.
Vælg den modtager, der skal redigeres → tryk på [Detaljer/Redigér].
For instruktioner om at søge efter registrerede modtagere kan du se "Skærmbilledet Adressebog."
4.
Redigér hver indstilling efter behov.
Du kan ikke ændre adresselisten for en gruppeadresse eller for en modtager, der er registreret med en gruppeadresse.
BEMÆRK!
For instruktioner om at registrere en e-mailadresse kan du se "Registrering af en e-mail-adresse."
For instruktioner om registrering af en I-faxadresse kan du se "Registrering af en I-faxadresse."
For instruktioner om registrering af en filserveradresse kan du se "Registrering af en filserveradresse."
For instruktioner om registrering af en gruppeadresse kan du se "Registrering af gruppeadresser."
5.
Tryk på [OK] → [Luk] → [Annullér].
Hvis du administrerer adressebogens adgangsnumre, skal du følge fremgangsmåden i trin 11 i "Registrering af en e-mail-adresse."

Sletning af adresser

1.
Tryk på → [Scan og send] → [Adressebog].
2.
Tryk på [Registr./Redigér].
3.
Vælg modtageren, der skal slettes → tryk på [Slet].
For instruktioner om at søge efter registrerede modtagere kan du se "Skærmbilledet Adressebog."
4.
Tryk på [Ja].
5.
Tryk på [Annullér] → [Luk].
52SK-135