Volgorde van kopiëren

In dit gedeelte wordt de standaard volgorde beschreven voor kopiëren.
1.
Plaats uw originelen.
Als het automatisch geselecteerde papierformaat afwijkt van het gewenste papierformaat, drukt u op [Selecteer papier] → selecteer het vereiste papierformaat. (Zie "Papierselectie.")
N.B.
Voor meer informatie over het plaatsen van uw originelen, raadpleegt u "Plaatsen van originelen,"
Als [Automatisch sorteren] is ingesteld op 'Aan', wordt de modus Sorteren of Sorteren + Verschuiven automatisch ingesteld zodra u uw originelen in de aanvoer plaatst. (Zie "Automatisch sorteren inschakelen.")
2.
Druk op → [Kopie].
Als de gewenste functie niet wordt weergegeven in het scherm Hoofdmenu, drukt u op [Alles weergeven].
3.
Stel de gewenste kopieerinstellingen in.
Op het scherm met basisfuncties voor normaal kopiëren kunt u de kleurmodus, het type papier en het zoompercentage instellen.
Als u op [Opties] drukt, kunt u handige kopieermodi selecteren. U kunt tevens combinaties van kopieermodi instellen.
Druk op [] of [] om de gewenste modus weer te geven.
Raadpleeg de betreffende paragraaf voor meer informatie over het instellen van de modus.
4.
Voer met - (numerieke toetsen) het gewenste aantal kopieën in (1 - 9.999).
Als u tijdens het invoeren van de waarden een vergissing maakt, drukt u op → en voer de juiste waarde in.
BELANGRIJK
Tijdens het kopiëren kunt u het aantal kopieën niet veranderen.
N.B.
Het aantal kopieën dat kan worden ingesteld is afhankelijk van de kopieerinstellingen die u heeft aangegeven.
5.
Druk op .
Als het volgende scherm wordt weergegeven nadat de laatste batch originelen is gescand, drukt u op [Start kopiëren].
Als u uw originelen op de glasplaat plaatst, drukt u op om elk origineel te scannen.
U kunt de kopieeropdracht annuleren of onderbreken om spoedkopieën te maken, zelfs terwijl de machine bezig is met afdrukken.
N.B.
Om het kopiëren te annuleren, drukt u op . Voor informatie over het annuleren van een kopieeropdracht raadpleegt u "Annuleren van een kopieeropdracht."
Voor informatie over het onderbreken van een kopieeropdracht om spoedkopieën te maken raadpleegt u "Interruptie-modus."
Voor informatie over het starten van het maken van een kopie van het volgende origineel terwijl een vorig origineel wordt afgedrukt, raadpleegt u "Gereserveerd kopiëren."
Wanneer meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd
Het scannen wordt gestaakt en de melding wordt op het scherm weergegeven. Volg de instructies om de opstopping te verwijderen. Als u de opstopping hebt verwijderd wordt het scherm opdracht hervatten weergegeven. Als de machine ten onrechte de invoer van meerdere vellen detecteert, drukt u op [Aanvoer meerdere vellen niet detecteren] om het scannen te hervatten.
Om de machine voortaan niet meer te laten melden over aanvoering meerdere vellen, voert u een van de volgende bewerkingen uit.
Elke keer dat u kopieert, drukt u op [Opties] op het scherm Basisfuncties kopiëren → selecteer [Aanvoer meerdere vellen detect.] om de instelling uit te schakelen.
Stel [Stel detectie invoer van meerdere vellen standaard in] in op [Uit]. (Zie "De standaardinstelling voor de herkenning van de invoer van meerdere vellen wijzigen.")

N.B.
Wij adviseren om de volgende onderwerpen te lezen voordat u de kopieerfunctie gebruikt.
Hoofdschakelaar en de toets Energiebesparing (Zie "Hoofdschakelaar en energiebesparingstoets.")
Tekens invoeren via het touch panel display (Zie "Tekens invoeren via het touch panel display.")
Periodiek onderhoud (Zie "Routine Cleaning.")
Als u een login service gebruikt, log dan in en uit van de dienst voor en na het bedienen van de machine.
Als u Afdelings-ID-beheer gebruikt in combinatie met de Kopiekaartlezer-F, raadpleegt u "Kopiekaartlezer-F."
Als u afdelings-ID-beheer gebruikt, raadpleegt u "Invoeren van het Afdeling-ID en de PIN."
Als u gebruikersauthentificatie met behulp van de SSO-H-inlogservice uitvoert, raadpleegt u "Aanmeldingsservice."
Om alle instellingen te annuleren en terug te keren naar de standaardmodus, drukt u op .
Voor aanwijzingen over het bijvullen van papier raadpleegt u het volgende:
52X3-0WF