Registreren/Bewerken van snelkiestoetsen

Voor het gebruik van de faxfunctie zijn optionele producten nodig. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de faxfunctie te gebruiken.
N.B.
U kunt geen nieuwe bestemmingen toevoegen aan een groepsbestemming die onder een snelkiestoets is opgeslagen. De bestemming dient vooraf te zijn opgeslagen onder een snelkiestoets.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Registreer sneltoets] → [Stel bestemming in].
3.
Selecteer een snelkiestoets die u wilt registreren of wijzigen → druk op [Reg./Bewerk.].
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets weet, druk dan op → voer het driecijferige nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
Indien u een snelkiestoets selecteert waaronder al een bestemming is opgeslagen, ga dan verder met stap 4.
N.B.
De volgende pictogrammen worden weergegeven om het type opgeslagen bestemming voor snelkiestoetsen aan te geven waarin al een bestemming is opgeslagen:
Indien u meerdere bestemmingen als een groepsadres onder een snelkiestoets opslaat, wordt het aantal bestemmingen dat in het groepsadres is opgeslagen weergegeven.
4.
Selecteer het type bestemming om te registreren.
Als u [E-mail] selecteert:
Als u [Fax] selecteert:
Als u [I-Fax] selecteert:
Als u [Bestand] selecteert:
Als u [Groeperen] selecteert:
Als u [LDAP-server] selecteert:
Als u [E-mail] selecteert:
Druk op [E-mail].
Voer een naam voor het adres [Naam] in volgens stap 4 en 5 van "E-mailadres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in voor de snelkiestoets → druk op [OK].
Geef het e-mailadres en de instellingen voor Verdeelde gegevens op volgens stap 7 t/m 9 van "E-mailadres registreren."
Als u [Fax] selecteert:
Druk op [Fax].
Voer [Naam] in voor de ontvanger van de fax volgens stap 5 en 6 van "Registreren van een faxnummer."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in voor de snelkiestoets → druk op [OK].
Voer het faxnummer van de bestemming in volgens stap 8 van "Registreren van een faxnummer."
Als u [I-Fax] selecteert:
Druk op [I-Fax].
Voer [Naam] in voor de ontvanger van de I-fax volgens stap 4 en 5 van "I-faxadres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in voor de snelkiestoets → druk op [OK].
Geef de I-faxmodus, het I-faxadres, de standaardvelden, de instelling Verzenden via server en de condities van de bestemming op volgens stap 7 t/m 12 van "I-faxadres registreren."
Als u [Bestand] selecteert:
Druk op [Bestand].
Voer [Naam] in voor de bestandsserver volgens stap 4 en 5 van "Bestandserveradres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in voor de snelkiestoets → druk op [OK].
Geef protocol, hostnaam, mappenpad, gebruiker en wachtwoord op volgens stap 7 t/m 15 van "Bestandserveradres registreren."
Als u [Groeperen] selecteert:
Druk op [Groeperen].
Voer [Naam] in voor de groep volgens stap 4 en 5 van "Groepsadres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in voor de snelkiestoets → druk op [OK].
Selecteer een bestemming waarin u het groepsadres wilt opslaan vanaf [Toevoegen via sneltoetsen] of [Opslaan in postbus] → druk op [OK].
Alleen bestemmingen die al onder snelkiestoetsen zijn opgeslagen, kunnen als deel van een snelkiestoets groepsadres worden geselecteerd.
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets weet, druk dan op → voer het driecijferige nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
Als u [LDAP-server] selecteert:
Druk op [LDAP-server].
Zoek bestemmingen volgens stap 4 en 5 van "Via een server verkregen adressen."
Selecteer de bestemming die u vanuit de zoekresultaten onder de snelkiestoets wilt opslaan → druk op [Volgende].
U kunt niet meerdere bestemmingen tegelijk selecteren.
U kunt het geselecteerde e-mailadres opslaan als een I-faxadres door op <Regist. e-mail als I-fax> te drukken. Om e-mailadressen op te slaan als I-faxadressen, slaat u één e-mailadres tegelijk op.
Als de Externe fax-kit is geactiveerd, kunt u de soorten bestemmingen die in de resultatenlijst worden weergegeven beperken door in de keuzelijst het gewenste type bestemming te selecteren.
N.B.
Om een geselecteerde bestemming te annuleren, selecteert u de bestemming opnieuw.
Indien nodig kunt u de gegevens van de bestemming bewerken.
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in voor de snelkiestoets → druk op [OK].
BELANGRIJK
De informatie die wordt verkregen via de LDAP-server bestaat alleen uit namen, e-mailadressen en faxnummers.
5.
Druk op [Sluiten] → [OK].

BELANGRIJK
Als u [Andere Taal/Toetsenbord] instelt op 'Aan' in [Voorkeuren] (Instellingen/Registratie), kunnen de hostnaam en het mappenpad van de file server bestemming wellicht niet goed worden weergegeven, zodat u er wellicht niet in kunt bladeren.
N.B.
Bestemmingen die zijn opgeslagen onder snelkiestoetsen verschijnen ook in het Lokale adresboek.
U kunt e-mail, I-fax, file servers en groepsadressen registreren.
Als de Externe fax-kit is geactiveerd, kunt u faxnummers en groepadressen met faxbestemmingen opslaan in het adresboek.
52X3-0H0