Koontityö

Tämä toiminto yhdistää useita skannattuja alkuperäisiä, joita on liian monta asetettavaksi kerralla, yhdeksi tiedostoksi ja lähettää sen vastaanottajalle. Voit käyttää skannaukseen sekä syöttölaitetta että valotuslasia.
1.
Paina → [Faksi].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Koontityö].
3.
Paina [Sulje].
4.
Valitse .
HUOMAUTUS
Peruuta skannaus painamalla [Peruuta] tai .
5.
Kun skannaus on valmis, aseta seuraava erä alkuperäisiä → paina .
Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, muuta ne ennen kuin painat .
Voit muuttaa seuraavia asetuksia painamalla [Muuta asetuks.]:
Skannauskoko: Skannauskokojen määrittäminen/tallentaminen
2-puolinen: 2-puolinen alkuperäinen
Tummuus: Tummuuden säätö manuaalisesti
Alkuperäisen tyyppi: Alkuperäisen tyypin asettaminen
6.
Kun viimeinen erä alkuperäisiä on skannattu, paina [Aloita lähetys].

TÄRKEÄÄ
Koontityön aikana voit muuttaa vain asetuksia, jotka näkyvät kohdassa [Muuta asetuks.]. Sinun on määritettävä tarvittavat skannausasetukset edeltäkäsin.
Jos asetat alkuperäiset syöttölaitteeseen, poista alkuperäiset alkuperäisten luovutustasolta kun kunkin erän skannaus on valmis.
Kerralla lähetettävien sivujen enimmäismäärä on 999. Käytettäessä [Koontityö]-toimintoa, ilmestyy viesti, joka kysyy haluatko lähettää työn kun 999 sivua alkuperäisiä on skannattu. Jos valitset työn lähettämisen, skannatut 999 sivua lähetetään. Jos peruutat työn, skannattuja sivuja ei lähetetä.
HUOMAUTUS
Jos asetat erikokoiset alkuperäiset syöttölaitteeseen, aseta [Erikokoiset alkuperäiset]. (Katso "Erikokoiset alkuperäiset.")
Jos haluat skannata yksipuolisia ja kaksipuolisia alkuperäisiä ja tallentaa ne kaksipuolisiksi asiakirjoiksi, jaa alkuperäiset etukäteen yksipuolisten ja kaksipuolisten nippuihin. Jos esimerkiksi ensimmäinen nippu kostuu kaksipuolisista alkuperäisistä, aseta [2-puol. alkuperäinen]. Valitse tai peruuta sen jälkeen manuaalisesti [2-puol. alkuperäinen] kullekin skannattavalle alkuperäiserälle.
52UC-116