Ongelmat faksiasiakirjojen vastaanotossa

Laite ei vastaanota asiakirjoja.


Onko laitteessa riittävästi muistitilaa?
Poista tarpeettomia asiakirjoja ja virheasiakirjoja muistista lisätäksesi vapaan muistin määrää.
(Katso "Tietojen tarkistaminen/Tiedoston poistaminen Muistivastaanottolokerosta.")

Asiakirjoja ei voi välittää Salaiseen faksilokeroon.


Onko välitysehdot asetettu oikein?
Tarkista Välitysehdot ja informoi lähettäjää ko. asetuksista. (Katso "Välitysasetusten tallentaminen.")
Ovatko Välitysasetukset asennossa 'Kyllä' kun käytössä on [Hyväksy/Kumoa]?
Välitysasetukset täytyy olla asetettu käyttöön ('Kyllä'). Paina [Hyväksy/Kumoa] kohdassa [Välitysasetukset] → aseta Välitysasetukset asentoon 'Kyllä'. (Katso "Välitysasetusten tallentaminen.")
Onko laitteessa riittävästi muistitilaa?
Poista tarpeettomia asiakirjoja ja virheasiakirjoja muistista lisätäksesi vapaan muistin määrää. (Katso "Tietojen tarkistaminen/Tiedoston poistaminen Muistivastaanottolokerosta" ja "Tiedoston tietojen tarkistaminen.")
Poista tarpeettomat asiakirjat Salaisista fakslokeroista. (Katso "Tietojen tarkistaminen/Tiedoston poistaminen Salaisesta faksilokerosta.")

Asiakirjoja ei voi vastaanottaa muistiin.


Onko laitteessa riittävästi muistitilaa?
Poista tarpeettomia asiakirjoja ja virheasiakirjoja muistista lisätäksesi vapaan muistin määrää. (Katso "Tietojen tarkistaminen/Tiedoston poistaminen Muistivastaanottolokerosta" ja "Tiedoston tietojen tarkistaminen.")
Poista tarpeettomat asiakirjat Muistivastaanottolokerosta. (Katso "Tietojen tarkistaminen/Tiedoston poistaminen Salaisesta faksilokerosta.")

Vastaanotettujen ja tulostettujen asiakirjojen laatu on epätasainen.


Onko lähettävän laitteen valotuslasi puhdas?
Ota muutama kopio omalla laitteellasi. Jos kopiot ovat puhtaita, vika on lähettäjän laitteessa. Ota yhteys lähettäjään ja pyydä lähettämään asiakirja uudelleen kun laite on puhdistettu.
52UC-11L