Vastaanottajien määrittäminen käyttämällä Osoitekirjaa (Etä)

Voit määrittää vastaanottajan hakemalla palvelinlaitteen Osoitekirjan asiakaslaitteesta verkon kautta. Palvelinlaitteen Osoitekirjaa jolta voidaan hakea verkon kautta kutsutaan Etäosoitekirjaksi. Tämä laite voidaan asettaa toimimaan palvelinlaitteena tai asiakaslaitteena.
TÄRKEÄÄ
Voidaksesi käyttää Etäosoitekirjaa, sinun on määritettävä asetukset kohdassa [Hae etäosoitekirja]. (Katso "Etäosoitekirjan hankkiminen.")
HUOMAUTUS
Voidaksesi käyttää Etäosoitekirjaa, sinun on koostettava palvelinlaitteen asetukset. Aseta Etäosoitekirja avautumaan ulkoisesti palvelinlaitteessa. (Katso "Etäosoitekirjan avaaminen.")
Voit myös selata vastaanottajia jotka on tallennettu palvelinlaitteen pikavalintapainikkeisiin verkossa olevasta asiakaslaitteesta. (Katso "Vastaanottajien määrittäminen Pikavalintapainikkeilla.")

1.
Paina → [Faksi] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Muuta osoitekirja].
HUOMAUTUS
[[Muuta osoitekirja] avautuu vain jos tallennat sekä Etäosoitekirjan että LDAP-palvelimen. Jos vain Etäosoitekirja on tallennettu laitteeseen, näkyvissä on [Etäosoitekirjaan].
3.
Valitse [Etä].

4.
Valitse vastaanottaja → paina [OK].
Voit määrittää myös useita vastaanottajia.
Ohjeet Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien hakemisesta, katso "Osoitekirjan ikkuna."
Jos valitset vastaanottajan joka on tallennettu saantinumerolla, paina [Hakunumero] → syötä numero numeropainikkeilla - . Jos painat [Ei numeroa], näytetään vain vastaanottajat, jotka on tallennettu ilman saantinumeroa.
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
Jos valitset vain yhden vastaanottajan, paina lähettääksesi Osoitekirjan ikkunasta.

TÄRKEÄÄ
Jos palvelin suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia, autentikointi palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen välillä suoritetaan samalla kun asiakaslaite hankkii etäosoitetta. Autentikointi suoritetaan täsmäyttämällä Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN jotka on asetettu palvelinlaitteeseen ja asiakaslaitteeseen.
Etäosoitekirjan käytettävyys riippuu järjestelmänvalvojan tietojen asetuksista palvelinlaitteelle ja asiakaslaitteelle, kuten alla.
Kun palvelinlaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Kun asiakaslaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN vastaavat toisiaan.
Etäosoitekirja on käytettävissä.
Suorittaa
Suorittaa
Vastaa
Kyllä
Ei vastaa
Ei
Ei suorita
-
Ei
Ei suorita
Suorittaa
-
Kyllä
Ei suorita
-
Kyllä
Lisätietoja Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja Järjestelmän PIN-koodin asettamisesta, katso "Järjestelmänvalvojan asetusten määrittäminen."
Enintään kahdeksan laitetta, mukaanlukien tämä laite, voidaan liittää asiakaslaitteeksi palvelimeen samanaikaisesti yleisellä Etäosoitekirjalla. Jos palvelin suorittaa muuta verkkoliikennöintiä samanaikaisesti, liitettävien laitteiden määrä voi olla vähemmän kuin kahdeksan. Jos tämä laite ei voi liittyä, lähetetään verkon häiriöilmoitus.
Jos palvelimen ja asiakaslaitteen välillä tapahtuu autentikointivirhe tai verkkoyhteyden aikakatkaisu, et voi hankkia vastaanottajaa Etäosoitekirjasta. Voit asettaa liikennöinnin aikakatkaisun kohdassa <Liikennöinnin aikakatkaisu> kohdassa [Hae etäosoitekirja]. (Katso "Etäosoitekirjan hankkiminen.")
HUOMAUTUS
Jos palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen kieliasetukset ovat erilaiset, Osoitekirjan merkit voivat olla epäselvät.
52UC-106