Säätö/Ylläpito

Säätö/Ylläpito: Kuvan laadun säätö

Kohde
Asetuksen kuvaus
Oletus
asetus
Voidaan asettaa
Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen
toimitus käytettävissä
[Automaattinen sävytyksen säätö]
Täyssäätö (Automaattinen sen jälkeen kun laite tulostaa ja skannaa viisi sarjaa testisivuja)*1: Aloita tulostus painike
-
Ei
Ei
Pikasäätö: Aloita painike
-
Kyllä
Ei
Tallenna säädettävä paperi: Paperin säätö 1, Paperin säätö 2, Paperin säätö 3
-
Ei
Ei
Valitse säädettävä paperi: Paperitietojen lista
-
Ei
Ei
Valitse tapa: Käytä skanneria, Älä käytä skanneria
Käytä skanneria
Ei
Ei
Luovutettavien testisivujen määrä: 1 - 5 arkkia paperia
1 arkki paperia
Ei
Ei
Säätötaso: Sama kaikille pap.tyypeille, Paperityyppi ryhmän muk.
Sama kaikille pap.tyypeille
Ei
Ei
Paperityyppi ryhmän muk.:
Ohut 1/Tav./Paksu 1-4, Paksu 5, Paksu 6-8
Ohut 1/Tav./Paksu 1-4
Ei
Ei
Alusta kun käytät täyssäätöä: Kyllä, Ei
Ei
Ei
Ei
[Autom. värisävyasetusten korjaus]
[Automaattinen värisävyn korjaus]
Aloita korjaaminen, Muuta Korj.kuvio
-
Ei
Ei
[Tallenna korjauskuvio]
Tallenna korjausmalli (säätöarvo)
-
Ei
Ei
[Käytettävä työn tyyppi]
Kopio: Kyllä, Ei
Tulostin: Kyllä, Ei
Kopio: Kyllä
Tulostin: Kyllä
Ei
Ei
[Korjaa tummuus]
Mustav. skannaus kopiolle/Skannaus ja tallennus (Lokero), Mustav. skannaus lähetykseen/Skannaa ja tall. (Muu kuin lokero), Väriskannaus lähetykseen/Skannaa ja tallenna: 9 tasoa kukin
5 tasoa
Ei
Ei
[Korjaa epätasaisuus]
Densitometrikorjaus, Visuaalinen korjaus, Tulostuspalv. korjaus
-
Ei
Ei
[Automaattinen värieron korjaus]
Aloita painike
-
Ei
Ei
[Täysväritulostuksen hohdon asetukset]
Vakio, Taso 1, Taso 2
Vakio
Ei
Ei
[Zoomauksen hienosäätö]
X: -1,0 % - +1,0 %, 0,1 % askelin
Y: -1,0 % - +1,0 %, 0,1 % askelin
X: 0%
Y: 0%
Ei
Ei
Sävytys:
140-dot, 170-linj., 170-dot, 190 pistettä, 210-dot, 230-dot
Tarkkuus:
140-dot, 170-linj., 170-dot, 190 pistettä, 210-dot, 230-dot
Sävytys: 190 pistettä
Tarkkuus: 230-dot
Ei
Ei
Pääll.:
Keltainen: -8–+8
Magenta: -8–+8
Syaani: -8–+8
Musta: -8–+8
0
Ei
Ei
Tummuuden hienosäätö: -8–+8
Suuri (Tumma alue): 0
Keski: 0
Vaaleampi (Alue): 0
Ei
Ei
Päällystämätön:
Keltainen: -8–+8
Magenta: -8–+8
Syaani: -8–+8
Musta: -8–+8
0
Ei
Ei
Tummuuden hienosäätö: -8–+8
Suuri (Tumma alue): 0
Keski: 0
Vaaleampi (Alue): 0
Ei
Ei
Keltainen (-2-+2): - 2 – + 2
Magenta (-2-+2): - 2 – + 2
Syaani (-2-+2): - 2 – + 2
Musta (-2-+2): - 2 – +2:
0
Ei
Ei
[Vaaleiden raitojen korjaus]
(Katso "Valkoisen välin korjaus.")
1–4
3
Ei
Ei
[Kylmä ympäristö -tila]
(Katso "Kylmä ympäristö -tila.")
0–4
0
Ei
Ei
[Korjaa epätasainen kiilto]
(Katso "Epätasaisen kiillon korjaus.")
0–4
0
Ei
Ei
Vakio, Suuri
Vakio
Ei
Ei
[Erikoispehmennys]
(Katso "Erikoispehmennys.")
Kyllä, Ei
Ei
Ei
Ei
[Sävytyksen säätö tulostettaessa]
Käytä vakioasetuksia, Käytä huoltotila-aset.
Käytä vakioasetuksia
Ei
Ei
*1
Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.

Säätö/Ylläpito: Säätö

Kohde
Asetuksen kuvaus
Oletus
asetus
Voidaan asettaa
Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen
toimitus käytettävissä
[Vihkonitojan niittien kohdistus]*1
Aloita painike
-
Ei
Ei
[Muuta taiton/nid. paikkaa]*1
-2,00 mm - +2,00 mm, 0,25 mm askelin
0,00 mm
Ei
Ei
[Vihkonidonnan paikan säätö]*1
-2,00 mm - +2,00 mm, 0,25 mm askelin
0,00 mm
Ei
Ei
[Vaihda viimeistelijän rei'itystapa]*1
Nopeus etusijalla, Tarkkuus etusijalla
-
Ei
Ei
[Säädä kaksoisnidonnan väliä]*1
120 mm – 150 mm
120 mm
Ei
Ei
[Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle]*1
Nopeus etusijalla, Tarkkuus etusijalla
Tarkkuus etusijalla
Ei
Ei
[Säädä leikkausleveys]*1
2,0 mm - 28,0 mm, 0,1 mm askelin
2,0 mm
Ei
Ei
[Liimasidonnan viimeistelykoon hienosäätö]*1
(Katso "Liimasidonnan viimeistelykoon hienosäätö.")
mm:
Vaakasuuntainen: - 0,5 mm - + 0,5 mm, 0,1mm askelin
Pysty(Ylä+Ala): - 1,0 mm - + 1,0 mm, 0,1mm askelin
-
Ei
Ei
Tuumaa:
Vaakasuuntainen: - 0,02" – + 0,02", 0,01" askelin
Pysty(Ylä+Ala): - 0,04" - + 0,04", 0,01" askelin
-
Ei
Ei
[Säädä liimasidonnan liimatoimintoa]*1
(Katso "Liimasidonnan liimamäärän säätö.")
Pääll.:
50 tai vähemm.: - 6 – 6:
51-100: - 6 – 6:
101-150: - 6 – 6:
151 tai enemm.: - 6 – 6:
0
Ei
Ei
Päällystämätön:
50 tai vähemm.: - 6 – 6:
51-100: - 6 – 6:
101-150: - 6 – 6:
0
Ei
Ei
[Väri/Mustav. etusijalla ensimm. tul.kerralla]
Väri etusijalla, Mustav. etusijalla
Väri etusijalla
Ei
Ei
[Säädä taitetta]*1
[Säädä Z-taiton paikka]
-2,0 mm - +1,5 mm, 0,5 mm askelin
0,0 mm
Ei
Ei
[Säädä C-taiton paikka]
Kun Paper Folding Unit-J on asennettu:
-7,0 mm - +5,0 mm, 0,5 mm askelin
-1,0 mm
Ei
Ei
[Säädä Z-haitaritaiton paikka]
-7,0 mm - +5,0 mm, 0,5 mm askelin
-1,0 mm
Ei
Ei
[Säädä rinnakkaisen kaksoistaiton paikka]
A: -2,0 mm – +5,0 mm, 0,5 mm askelin
B: 0,0 mm - +5,0 mm, 0,5 mm askelin
A: -1,0 mm
B: 1,0 mm
Ei
Ei
[Säädä puolitaiton paikka]
-2,0 mm - +2,0 mm, 0,5 mm askelin
0,0 mm
Ei
Ei
[Säädä vihkotaiton paikka]
Kun Booklet Finisher-W PRO on asennettu:
-8,50 mm – +8,50 mm, 0,25 mm askelin
Kun Booklet Finisher-AC on asennettu:
-2,00 mm - +2.00, 0,25 askelin
0,00 mm
Ei
Ei
[Käpristymän korjaus joka paperikasetissa]
Luov.teksti ylös (Käänt.): -10 – +10
Luovutusteksti alas (Tav.): -10 – +10
0
Ei
Ei
[Nidonnan kohdistuksen säätö]*1
(Katso "Paperin kohdistus nidottaessa.")
- 3,0 mm - + 3,0 mm, 0,1 mm askelin
0,0 mm
Ei
Ei
[Viimeistelijän tason A kohdistuksen säätö]*1
(Katso "Paperin kohdistus Viimeistelijän tasolle A/B/C.")
- 3,0 mm - + 3,0 mm, 0,1 mm askelin
0,0 mm
Ei
Ei
[Viimeistelijän tason B kohdistuksen säätö]*1
(Katso "Paperin kohdistus Viimeistelijän tasolle A/B/C.")
- 3,0 mm - + 3,0 mm, 0,1 mm askelin
0,0 mm
Ei
Ei
[Viimeistelijän luov. etusija -asetus (Ohut)]*1
(Katso "Viimeistelijän luovutus etusijalla -asetusten muuttaminen.")
Tuottavuus etusijalla, Säätö etusijalla
Tuottavuus etusijalla
Ei
Ei
[Viimeistelijän tason C kohdistuksen säätö]*1
(Katso "Paperin kohdistus Viimeistelijän tasolle A/B/C.")
- 2,0 mm - + 2,0 mm, 0,1 mm askelin
0,0 mm
Ei
Ei
[Nidonnan alun aikaviive nidontalilassa.]*1
(Katso "Nidonnan aloitusaika nidontatilassa.")
1 - 5 sek
3 sekuntia
Ei
Ei
*1
Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.

Säätö/Ylläpito: Ylläpito

Nimike
Asetuksen kuvaus
Oletus
asetus
Voidaan asettaa
etäkäyttöliittymässä
Laitetietojen
toimitus käytettävissä
[Laitteen sisäpuolen puhdistus]
Aloita -painike
-
Ei
Ei
[Syöttölaitteen puhdistus]*1
Aloita -painike
-
Ei
Ei
[Lankojen puhdistus]
Aloita -painike
-
Ei
Ei
[Puhdista rulla]
Aloita -painike
-
Ei
Ei
[Alkuperäisen skannausalan puhdistustapa]*1
Puhdistusmenetelmä näytetään
-
Ei
Ei
[Tuoresta kiinnityshihna]
Aloita -painike
-
Ei
Ei
[Kiinnityshihnan autom. tuorestustaso]
Taso: - 5 - + 5
0
Ei
Ei
Aloita -painike
-
Ei
Ei
*1
Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.
52UC-055