Rejestrowanie adresów grupowych

Adres grupowy umożliwia tworzenie grupy.Można zarejestrować różne rodzaje odbiorców (adresy e-mail, I-faks lub serwery plików) jako jedną grupę.
W adresie grupowym można zarejestrować do 256 odbiorców.
WAŻNE
Aby zapisać adres grupowy, wcześniej trzeba zapisać odbiorców, np. numery faksów, adresy e-mail oraz adresy serwera plików.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Zapisz odbiorców] → [Zarejestruj nowego odb.].
3.
Naciśnij na [Grupa].
4.
Naciśnij na [Nazwa].
5.
Wprowadzić nazwę grupy → nacisnąć na [Dalej].
6.
Nacisnąć na rozwijalną listę → wybrać listę adresową z Listy od 1 do 10.
Jest to wygodny sposób klasyfikowania odbiorców.
Wprowadzony adres grupowy zostanie zapisany w wybranej tutaj liście adresów.
7.
Naciśnij na [Dodaj z Książki Adresowej] lub [Zapisz w Sk. poczt.].
Aby możliwe było zapisanie odbiorców w adresie grupowym, odbiorcy ci muszą być zapisani w liście adresów, która zawiera adres grupowy.
Jeżeli chcesz usunąć odbiorcę, należy go wybrać → i nacisnąć [Usuń].
Jeżeli wybierzesz [Dodaj z Książki Adresowej]:
Jeżeli wybierzesz [Zapisz w Sk. poczt.]:
Jeżeli wybierzesz [Dodaj z Książki Adresowej]:
Wybierz odbiorcę, który ma być zarejestrowany z Książki adresowej → i naciśnij na [OK].
Jeżeli chcesz wybrać odbiorcę, który jest zapisany wraz z kodem dostępu, należy nacisnąć [Numer dostępu] → wprowadzić kod dostępu.(Patrz Rejestrowanie adresu e-mail i "Zapisywanie numerów faksu.")
Aby anulować wybranego odbiorcę, należy wybrać go ponownie.
Naciskając na rozwijalną listę i wybierając odpowiedni rodzaj odbiorcy, można ograniczyć rodzaj odbiorców wyświetlanych na liście wyników.
Aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat wybranego odbiorcy, wybierz odbiorcę → i naciśnij na [Szczegóły].Naciśnij [OK] gdy chcesz wrócić do poprzedniego ekranu.
Powtórzyć krok 7, aby zarejestrować inne adresy.
UWAGA
[Numer dostępu] pojawia się na ekranie wyłącznie, jeżeli [Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.] jest włączone w [Ustaw Odbiorcę] (Ustawienia/rejestrowanie).(Patrz "Zarządzanie książką adresową z kodami dostępu.")
Jeżeli wybierzesz [Zapisz w Sk. poczt.]:
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową z ekranu wyboru skrzynki pocztowej → naciśnij [OK].
UWAGA
W adresie grupowym można zarejestrować tylko jedną skrzynkę pocztową.
8.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].
Jeżeli użytkownik przeprowadza Zarządzanie kodami dostępu dla Książki adresowej, należy przeprowadzić poniższe działania.
Naciśnij [Dalej] → [Numer dostępu] → [Numer dostępu].
Wprowadź kod dostępu za pomocą (klawisze numeryczne) → naciśnij [Potwierdź].
Wprowadź kod dostępu, celem zatwierdzenia go → wciśnij [OK] → [OK].

UWAGA
Przy zapisywaniu adresu grupowego można wybierać jedynie odbiorców zapisanych w tej samej Liście adresowej.
Można zarejestrować w adresie grupowym adresy e-mail, adresy I-faksów, adresy serwerów plików, i lokalizacje zapisywania plików.
Jeżeli Zestaw zdalnego faksu jest aktywny, można również zapisać numery faksów jako adresy grupowe.
Nie można wysyłać do adresu grupowego, który zawiera serwer plików z włączoną funkcją Wprowadź hasło za każdym razem.(Patrz "Rejestrowanie adresu serwera plików.")
52XY-0FR