Ustawienia Funkcji:Zapisz pliki/Dostęp do plików

Element
Opis ustawienia
Ustawienia
domyślne
Może zostać zaprogramowane w
Zdalny interfejs użytkownika
Dostępne informacje urządzenia
o dostarczaniu
[Ustawienia Wspólne]
[Ustawienia Skanowania i Zapisu]
Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia:Zapisz, Zmiana nazwy, Usuń, Sprawdź Zawartość (M1 do M9)
-
Nie
Nie
Zmień ustawienia domyślne:Zapisz, Zainicjuj
-
Nie
Nie
[Ustawienia dostępu do zapisanych plików]
Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia:Zapisz, Zmiana nazwy, Usuń, Sprawdź Zawartość (M1 do M9)
-
Nie
Nie
Zmień ustawienia domyślne:Zapisz, Zainicjuj
-
Nie
Nie
[Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Ustawienia Skrytki Pocztowej]
[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe]
Skrytka pocztowa nr:od 00 do 99
-
Nie
Nie
Zapisz Nazwę Skr. Poczt.
(ZERO)
Tak
Tak*1
PIN
(ZERO)
Tak
Nie
Czas do automatycz. usunięcia dokumentu:0=Brak, 1, 2, 3, 6, 12 godz., 1, 2, 3, 7, 30 dni
3 dni
Nie
Nie
Ust. URL Wysył.
(ZERO)
Tak
Tak*1
Drukuj podczas zapisywania ze sterownika drukarki:Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak*1
Zainicjuj
-
Nie
Nie
Czas do automatycz. usunięcia dokumentu:0=Brak, 1, 2, 3, 6, 12 godz., 1, 2, 3, 7, 30 dni
3 dni
Nie
Nie
Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki:Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Wyświetl wydr. pod. zapisy. ze ster. drukarki:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Ustawienia Nośnika Pamięci]
[Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj]
Użyj Funkcji Skanowania:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Użyj Funkcji Wydruku:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
*1
Oznacza pozycje, które nie są dostarczane, jeżeli ustawiony jest PIN.
52XY-05C