Ustawienia Funkcji:Odbiór/Przekazanie

Element
Opis ustawienia
Ustawienia
domyślne
Może zostać zaprogramowane w
Zdalny interfejs użytkownika
Dostępne informacje urządzenia
o dostarczaniu
[Raport Wydruków]
[Lista Danych Użytkownika dla TX/RX]
Tak, Nie
-
Tak
Nie
[Ustawienia Wspólne]
[Drukuj na obu stronach]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Wybierz Szufladę]
Przełącznik A:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Przełącznik B:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Przełącznik C:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Przełącznik D:Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Ogranicz rozmiar RX faksu]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Tryb Redukcji:Automatycznie, Ustalone
Automatycznie
Tak
Tak
Zmniejsz.w %:75% do 97%
90%
Tak
Tak
Kierunek redukcji:Pionowo i Poziomo, Tylko Pionowo
Tylko Pionowo
Tak
Tak
[Rejestr 2 na 1]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Drukuj stopkę strony RX]
Drukuj, Nie drukować
Nie drukować
Tak
Tak
[Wartość Gamma dla RX YCbCr]
Gamma 1,0, Gamma 1,4, Gamma 1,8, Gamma 2,2
Gamma 1,8
Tak
Tak
[Przerwij i drukuj zadania RX]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Obsługa plików z błędami przekazywania]
Zawsze drukuj, Zapisz/Drukuj, Wyłącz
Zawsze drukuj
Tak
Tak
[Ustawienia Przekazania]
Metoda Odbioru:, Ważne/Nieważne, Zapisz (Zarejestrowane ustawienia przekazania), Usuń, Szczegóły/Edytuj, Drukuj listę, Przekaz. bez warunk., Priorytet E-maila
-
Tak
Tak*1
[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]
[Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu]
Nr Skrytki Komunikatów Wchodzących:od 00 do 49
-
Tak
Tak
Zapisz Nazwę Skr. Poczt.
(ZERO)
Tak
Tak*2
PIN
(ZERO)
Tak
Tak
Ust. URL Wysył.
(ZERO)
Tak
Tak*2
Zainicjuj
-
Tak
Nie
[PIN do Pamięci Skrytki RX]
Maksymalnie 7 cyfr
(ZERO)
Tak
Nie
[Użyj blokady pamięci I-Faks]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci]
Codziennie (1 do 5),
Wybierz Dni (Nd to Sob, 1 do 5),
Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Czas zakończenia blokady pamięci]
Codziennie (1 do 5),
Wybierz Dni (Nd to Sob, 1 do 5),
Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Podziel. dane przekr. czasu RX]
0 do 99 godz.
24 godz.
Tak
Tak
[Zawsze Wysyłaj Powiadom. o Błędach dla RX]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
*1
Oznacza pozycje, które nie są dostarczane jako informacje dotyczące urządzenia.
Metoda Odbioru:, Priorytet E-maila, Szczegóły/Edytuj, Usuń, Drukuj listę
*2
Oznacza pozycje, które nie są dostarczane, jeżeli ustawiony jest PIN.
52XY-05A