Arbetsgång för Scanna och lagra-åtgärder

I det här avsnittet beskrivs arbetsgången för grundläggande scannings- och lagringsåtgärder för varje lagringsplatstyp.
Obs!
Innan du använder funktionen kan det vara lämpligt att läsa följande:
Knapp för huvudström och energisparläge (Se "Knapp för huvudström och energisparläge.")
Skriva tecken i pekskärmen (Se "Skriva tecken i pekskärmen.")
Rutinunderhåll (Se "Maintenance.")
Om du använder en inloggningstjänst måste du logga in och logga ut innan du använder maskinen och efteråt.
Om du använder Hantering av avdelnings-ID med Copy Card Reader-F, se
"Copy Card Reader-F."
Om du använder Hantering av avdelnings-ID, se "Registrera avdelnings-ID och PIN-kod."
Om du utför användarverifiering med inloggningstjänsten SSO-H, se "Inloggningstjänst."
52YS-154