Tillåta svartvita kopierings- och utskriftsjobb utan att ange ett avdelnings-ID

När hantering av avdelnings-ID är inställt kan du ange att maskinen ska acceptera svartvita utskrifter när ett avdelnings-ID och en PIN-kod inte har angetts eller ett kontrollkort inte har satts in.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Användarhantering] → [Hantering av avdelnings-ID].
3.
Tillåt endast svartvita kopior/utskrifter.
När Copy Card Reader-F inte har monterats:
När Copy Card Reader-F har monterats:
När Copy Card Reader-F inte har monterats:
Tryck på [På].
Tryck på [OK] → [På].
När Copy Card Reader-F har monterats:
Tryck på [OK] → [På].
Ställ in <Tillåt svartvita kopior/utskriftsjobb> på 'Av' om du inte vill visa [Svart kopia/utskrift] på displaybilden för att ange avdelnings-ID och PIN-kod eller displaybilden för att sätta in ett kontrollkort.
Ställ in <Tillåt svartvita utskrifter> på 'Av' för att avvisa svartvita utskriftsjobb från skrivardrivrutiner som inte stödjer hantering av avdelnings-ID.
Om du ställer in <Tillåt svartvita kopior/utskriftsjobb> på 'På' visas [Svart kopia/utskrift] på displaybilden för att ange avdelnings-ID och PIN-kod och displaybilden för att sätta in ett kontrollkort.
Skärm för inmatning av avdelnings-ID och PIN-kod
Skärm för konfigurering av kontrollkort
Om du trycker på [Svart kopia/utskrift] för att logga in medan [Tillåt svartvita kopior/utskriftsjobb] är inställt på 'På', på skärmen för grundläggande kopieringsfunktioner, visas ett meddelande om att endast svartvit kopiering är möjlig.
Vid färgkopiering, efter att du har loggat ut, anger du avdelnings-ID och PIN-kod eller sätter in kontrollkortet.
Följande skärm visas vid försök att kopiera i färg:
Obs!
Om du ställer in <Tillåt utskrifter med okänt ID> på 'På', godtas alla utskriftsjobb. Detta innebär att inställningen Tillåt svart utskrift ignoreras.
Om du vill använda andra funktioner än kopia/skriv ut i läget Svart, t.ex. kopia/skriv ut i läget Auto (färg/svart) för [Välj färg], scanna och lagra i brevlåda eller scanna och skicka, måste du ange avdelnings-ID och lösenord.
52YS-236