Acceptera jobb med okänt avdelnings-ID

Du kan ange om du vill acceptera utskrifter från drivrutiner som inte överensstämmer med ett registrerat avdelnings-ID och nätverksscanningar från datorer som inte överensstämmer med ett registrerat avdelnings-ID.
Obs!
Inställningarna <Tillåt utskrifter med okänt ID> och <Tillåt fjärrscanningar med okänt ID> aktiveras endast när maskinen är utrustad med utskriftsfunktion och fjärrscanningsfunktion.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Användarhantering] → [Hantering av avdelnings-ID].
3.
Acceptera utskrifts- och scanningsjobb med okänt ID
När Copy Card Reader-F inte har monterats:
När Copy Card Reader-F har monterats:
När Copy Card Reader-F inte har monterats:
Tryck på [På].
Tryck på [OK] → [På].
När Copy Card Reader-F har monterats:
Tryck på [OK] → [På].
Ställ in <Tillåt utskrifter med okänt ID> på 'Av' för att avvisa utskriftsjobb från skrivardrivrutiner som inte stödjer hantering av avdelnings-ID.
Ställ in <Tillåt fjärrscanningar med okänt ID> på 'Av' för att avvisa scanningsjobb från datorer som inte stödjer hantering av avdelnings-ID.
52YS-235