<Instellingen Papierinvoer>

Geef de instellingen voor papierinvoer op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Autom. selectie papierlade Aan/Uit>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papierinvoer>
U kunt de papierbron configureren die zal worden gebruikt bij het kopiëren/afdrukken wanneer <Selecteer papier> is ingesteld op <Auto>. Deze instelling werkt ook wanneer het papier in de huidige papierbron op raakt tijdens het kopiëren/afdrukken. De juiste papierbron voor een specifieke functie automatisch selecteren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. selectie papierlade Aan/Uit>
<Kopie>, <Printer>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Ontvangen/Fax>, <Overige>
<Optimale productiviteit>*1: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Papiertafel>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Overige: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopie>: <Geef papiertype aan>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Groep gebruiken>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.

<Andere invoermethode> (alleen de 6000-serie / 4700-serie)

 (Instellingen/Registratie)   <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papierinvoer>
Als u papier gebruikt met verschillende voor- en achterkant, bijvoorbeeld papier met een logo erop, kunt u dit instellen op <Afdrukzijde prioriteit> om de eerste pagina af te drukken op de voorkant voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukken, zonder dat u de papieroriëntatie hoeft te wijzigen. Voorbedrukt papier plaatsen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Andere invoermethode>
<Papiertafel> en overig: <Snelheidprioriteit>, <Afdrukzijde prioriteit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
De instellingen voor automatisch papier selecteren en automatisch van papierlade wisselen worden uitgeschakeld voor papierbronnen waarvoor <Afdrukzijde prioriteit> is ingesteld. De afdruksnelheid is ook trager bij het uitvoeren van enkelzijdig afdrukken.
<Afdrukzijde prioriteit> wordt alleen ingeschakeld wanneer papier dat op beide zijden bedrukt kan worden, is ingesteld (Papier beschikbaar voor dubbelzijdig kopiëren/dubbelzijdig printen). Voor ander papier verschijnt het bericht <Vul papier bij.> en wordt het papier niet ingevoerd, of wordt de instelling <Afdrukzijde prioriteit> uitgeschakeld.
Voor meer informatie over het plaatsen van papier, raadpleegt u Voorbedrukt papier plaatsen.

<Onderbroken opdracht timeout>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papierinvoer>
Als deze instelling is ingesteld op <Aan> en een opdracht wordt gestopt omdat er geen papier was enzovoort, drukt de machine automatisch de volgende opdracht af na de opgegeven tijdsperiode.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Onderbroken opdracht timeout>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
0 tot 5 tot 999 min.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als een opdracht is onderbroken omdat het papier tijdens de opdracht opraakte, wordt de volgende opdracht niet verwerkt, zelfs niet na het verstrijken van de ingestelde onderbrekingstijd.
Als u onderbroken opdrachten automatisch wilt verwijderen, raadpleegt u <Verwijder automatisch onderbroken opdrachten>.
7W6J-0LX