<Afdrukinstellingen>

Geef de afdrukinstellingen op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Afdrukprioriteit>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Een opdracht met een hogere ingestelde prioriteit, kan worden afgedrukt zodra de opdracht die op dat moment wordt verwerkt is voltooid.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukprioriteit>
<Kopie>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Opge. bst. openen>, <Ontvangen/Fax>, <Overige>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als voor meerdere functies dezelfde afdrukprioriteit is aangegeven, dan begint het afdrukken met de eerst verwerkte afdrukopdracht.
Het afdrukken met prioriteit vindt niet plaats voordat de huidige opdracht is voltooid. Als de huidige opdracht echter wordt gepauzeerd, kan het afdrukken of een andere opdracht misschien starten, afhankelijk van de instellingen.

<Prod./Prioriteit beeldkwaliteit voor dun/gecoat papier> (alleen de 8700-serie / 6700-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt prioriteit geven aan kwaliteit in plaats van productiviteit om te voorkomen dat de kwaliteit van een afbeelding slechter is onder bepaalde omstandigheden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Prod./Prioriteit beeldkwaliteit voor dun/gecoat papier>
<Productiviteitprioriteit>, <Kwaliteitprioriteit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Als u <Productiviteitprioriteit> selecteert, kan de afdruk kreukelig lijken terwijl het papier niet gekreukeld is.
Wanneer de productie onder bepaalde omstandigheden is voltooid, zet u de instellingen terug op <Productiviteitprioriteit>.
Als aan twee of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan, is het raadzaam <Kwaliteitprioriteit> te selecteren.
Meerdere honderden pagina's met halftoonafbeeldingen onophoudelijk afdrukken/kopiëren
Zacht dun of normaal papier gebruiken
Papier gebruiken waarvan de breedte richting de invoerrichting korter is dan 297 mm
Omgeving met hoge temperatuur en vochtigheid
Papier gebruiken dat zacht is geworden door de vochtigheid

<Standaardinstellingen Afdrukrapport>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Geef de standaardinstellingen op die worden gebruikt wanneer rapporten zoals het TX-rapport en het communicatiebeheerrapport worden afgedrukt.

<Registreer formulier>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt afbeeldingsformulieren registreren en deze superponeren op een afdruk met behulp van de functie Superponeer afbeelding.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer formulier>
<Registreren>, <Verwijderen>, <Controle-afdruk>, <Details>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
Plaats het origineel met het afbeeldingsformulier op de glasplaat. Het is niet mogelijk om een afbeeldingsformulier via de aanvoer te scannen.
Voor meer informatie over de modus Superponeer afbeelding raadpleegt u Afbeeldingen projecteren.
U kunt maximaal 100 afbeeldingsformulieren registreren. Dit aantal is echter afhankelijk van de hoeveelheid vrije ruimte op het opslagapparaat.
Afbeeldingsformulieren kunnen tevens in de machine worden geregistreerd vanaf een computer. Voor meer informatie raadpleegt u de Help bij het printerstuurprogramma.

<Prioriteit beeldkwaliteit voor afbeelding superponeren> (alleen de 6000-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Deze modus stelt u in staat de machine in te stellen om automatisch te selecteren of de afdrukkwaliteit van uw origineel prioriteit heeft of dat de afdrukkwaliteit van het opgeslagen afbeeldingsformulier prioriteit heeft.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Prioriteit beeldkwaliteit voor afbeelding superponeren>
<Auto>, <Origineelprioriteit>, <Formulierprioriteit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
De volgende beeldverwerking wordt uitgevoerd volgens de instellingen zoals hieronder aangegeven.
<Auto>: Het afbeeldingsformulier na het projecteren wordt verwerkt zodat de beeldkwaliteit dezelfde is als wanneer alleen het formulier wordt afgedrukt of gekopieerd. De originele afbeelding na het projecteren wordt verwerkt zodat de beeldkwaliteit dezelfde is als wanneer alleen het origineel wordt afgedrukt of gekopieerd. Als echter de afdrukgebieden van het afbeeldingsformulier en de originele afbeelding overlappen, wordt de afbeelding verwerkt waarbij de beeldkwaliteit van het afbeeldingsformulier prioriteit krijgt.
<Origineelprioriteit>: De originele afbeelding na het projecteren wordt verwerkt zodat de beeldkwaliteit dezelfde is als wanneer alleen het origineel wordt afgedrukt of gekopieerd.
<Formulierprioriteit>: Het afbeeldingsformulier na het projecteren wordt verwerkt zodat de beeldkwaliteit dezelfde is als wanneer alleen het formulier wordt afgedrukt of gekopieerd.

<Registreer tekens voor paginanummering/watermerk>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt door de gebruiker gedefinieerde tekst registreren/bewerken/verwijderen voor <Paginanummering>/<Watermerk>. Het is handig als u altijd dezelfde tekst of hetzelfde watermerk gebruikt voor <Watermerk> in <Beveiligd watermerk> en <Paginanummering> en <Watermerk> bij de kopieerfunctie/functie voor gebruikerspostbussen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer tekens voor paginanummering/watermerk>
<Registreren>, <Bewerken>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Voor informatie over <Watermerk> in <Beveiligd watermerk>, en <Paginanummering> en <Watermerk>, raadpleegt u Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen en De tekst "TOPGEHEIM" insluiten (Beveiligd watermerk).
U kunt max. 30 gebruiker gedefinieerde tekststrings registreren voor watermerken en paginanummers.

<Instellingen Kopiesetnummering optie>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Naast Kopiesetnummering kunt u gebruikersnaam, datum en tekst op de afdruk toevoegen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Kopiesetnummering optie>
Selecteer optie
<Num.optie>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Gebr.naam>: <Aan>, <Uit>
<Datum>: <Aan>, <Uit>
<Tekst>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datuminstellingen (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Tekens instellen (<Invoeren>, selecteer uit de geregistreerde tekens)
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Uitlijninstellingen (<Links uitlijnen>, <Midden uitlijnen>, <Rechts uitlijnen>)
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Geforceerde afdruk van herkenningsgegevens>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt forceren dat gebruikers-ID, IP-adres of serienummer van de machine op de afdruk wordt afgedrukt. Gebruikersgegevens op documenten afdrukken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geforceerde afdruk van herkenningsgegevens>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Doelfunctie>: <Kopie> (<Aan>, <Uit>), <Printer> (<Aan>, <Uit>), <Toegang opgeslagen bestanden> (<Aan>, <Uit>)
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Positie>: <Linksboven>, <Rechtsboven>, <Linksonder>, <Rechtsonder>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Oriënt. inh. orig.>: <Staand beeld>, <Zijdelings beeld>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Stel details in>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
IPv6-adressen kunnen niet worden afgedrukt.

<Instellingen Beveiligd watermerk>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Geef de instellingen voor de functie Beveiligd watermerk op.

<Sluimermodus snel opheffen voor afdrukopdracht>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Als u LPD/RAW-afdrukken uitvoert terwijl de machine in sluimermodus is, kan het even duren voordat het afdrukken wordt gestart. Als deze instelling is ingesteld op <Aan> staat, kan deze tijd worden verminderd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Sluimermodus snel opheffen voor afdrukopdracht>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Verwijder automatisch onderbroken opdrachten>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Als deze instelling is ingesteld op <Aan> en een opdracht wordt gestopt vanwege vastgelopen papier enz., verwijdert de machine automatisch de opdracht na de opgegeven tijdsperiode.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verwijder automatisch onderbroken opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
0 tot 5 tot 999 min.
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u een onderbroken opdracht wilt behouden zonder deze automatisch te verwijderen, raadpleegt u <Onderbroken opdracht timeout>.
7W6J-0R0