<Afdrukken>

Geef de instellingen voor de afdrukfunctie op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Geforceerd in de wachtrij>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef de instellingen op voor afdrukken met geforceerd in de wachtrij. Afdrukinstellingen met geforceerd in de wachtrij zetten configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geforceerd in de wachtrij>
<Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Geldig/Ongeldig>, <Registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Periode opslag opdrachten>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef de tijdsduur voor het opslaan van opdrachten op.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Periode opslag opdrachten>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 u., 1, 2, 3 dagen
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Opdracht verwijderen na afdrukken>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef aan of opdrachten moeten worden verwijderd nadat ze zijn afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verwijder taak na afdrukken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Alleen geëncrypte afdrukopdrachten toestaan>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen dat de machine alleen geëncrypteerde beveiligde afdrukopdrachten van computers kan ontvangen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Alleen geëncrypte afdrukopdrachten toestaan>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Als de licentie voor versleuteld beveiligd afdrukken is gevalideerd.

<Domein als voorwaarde herkenning gebr. opnemen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef op of u afdrukopdrachten van een aangemelde gebruiker wilt determineren volgens "gebruikersnaam + domeinnaam" of alleen volgens "gebruikersnaam". Afhankelijk van uw omgeving kunnen afdrukopdrachten die niet correct zijn gedetermineerd als Mijn opdrachten, wel correct worden gedetermineerd als opdrachten van de aangemelde gebruiker door <Uit> te selecteren en "domeinnaam" uit te sluiten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Domein als voorwaarde herkenning gebr. opnemen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Toon opdrachten van andere gebruiker>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef aan of de opdrachten van andere gebruikers dan de bevoegde gebruikers moeten worden weergegeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toon opdrachten van andere gebruiker>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Beperk verwijderen opdrachten van andere gebruiker>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef op of u wilt toestaan dat opdrachten van andere gebruikers dan de geautoriseerde gebruiker worden verwijderd wanneer de opdrachten van andere gebruikers dan de geautoriseerde gebruiker worden weergegeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beperk verwijderen opdrachten van andere gebruiker>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Id. hfd-/kl. letters vr gebr.naam>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef aan of de machine zo moet worden ingesteld dat die hoofdletters en kleine letters voor gebruikersnamen kan onderscheiden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Id. hfd-/kl. letters vr gebr.naam>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling geldt voor alle gebruikersnamen, inclusief domeinnamen.
Het wordt aanbevolen om dit samen in te stellen met <Gebruikersbeheer> in <Authentificatiebeheer> <Id. hfd-/kl. letters vr gebr.naam> <Beheerinstellingen>.

<Weergave-instellingen opdrachtenlijst>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Specifieer de opdrachttypen om toe te voegen aan de opdrachtenlijst en het type opdracht wordt standaard geselecteerd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave-instellingen opdrachtenlijst>
<Persoonlijk>: <Aan>, <Uit>
<Gedeeld>: <Aan>, <Uit>
<Groeperen>: <Aan>, <Uit>
Wanner twee of meer van persoonlijk/gedeeld/groep zijn ingesteld op <Aan>:
<Persoonlijk>, <Gedeeld>, <Groeperen>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
U kunt niet <Aan> specificeren voor <Groep>, alleen in <Weergave-instellingen opdrachtenlijst>. Ofwel <Persoonlijk> of <Gedeeld> moet ook worden ingesteld op <Aan>.

<Instellingen voor waarschuwing opdr. in de wachtrij>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
De methode specificeren voor het versturen van Opdracht vasthouden-waarschuwingen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen voor waarschuwing opdr. in de wachtrij>
<Waarschuwing weergeven op scherm met opdrachtenlijst>: <Aan>, <Uit>
<Waarschuwing weergeven wanneer afdrukken start>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Als afdrukopdrachten met opgegeven aantal pagina's of meer zijn inbegrepen>: <Aan>, <Uit> (1 tot 100 tot 9999)
<Als 1-zijdige afdrukopdrachten zijn inbegrepen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Pininstel. Beveilig afdr.opdr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen of een pincode moet worden ingevoerd bij het afdrukken, weergeven van afbeeldingen of verwijderen met de functie Beveiligde afdruk.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Pininstel. Beveilig afdr.opdr.>
<Pin vr afdrukken/Taken gebr. weergeven nodig>: <Aan>, <Uit>
<Pin vr Wissen taak nodig>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Voor de functie Gecodeerde beveiligde afdruk kunt u instellen of een pincode moet worden ingevoerd bij het verwijderen. Daarnaast moet u een pincode invoeren om een document af te drukken of het voorbeeld weer te geven ongeacht de waarden die zijn opgegeven in <Pin vr afdrukken/Taken gebr. weergeven nodig>.

<Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen of u wilt toestaan dat opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet, automatisch worden afgedrukt wanneer elke gebruiker zich aanmeldt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling wordt uitgeschakeld als een van de volgende instellingen wordt opgegeven.
<Gebruik gebruikersveri.> is <Uit>
<Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in> is <Uit>
<Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> is <Aan>
<Alleen geëncrypte afdrukopdrachten toestaan> is <Aan>
<Persoonlijk> voor <Weergave-instellingen opdrachtenlijst> is <Uit>
<Waarschuwing weergeven wanneer afdrukken start> voor <Instellingen voor waarschuwing opdr. in de wachtrij> is <Aan>
Als u deze instelling wijzigt van <Uit> naar <Aan> wordt <Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.> automatisch ingesteld naar <Aan> voor alle gebruikers. Dit betekent dat de eigen opdrachten van gebruikers automatisch worden afgedrukt wanneer ze zich aanmelden, zonder dat ze instellingen hoeven te wijzigen.

<Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen of opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet, automatisch worden afgedrukt na het aanmelden. Opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet automatisch afdrukken na het aanmelden
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Deze instelling wordt uitgeschakeld als een van de volgende instellingen wordt opgegeven.
<Gebruik gebruikersveri.> is <Uit>
<Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.> is <Uit>
<Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in> is <Uit>
<Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> is <Aan>
<Alleen geëncrypte afdrukopdrachten toestaan> is <Aan>
<Persoonlijk> voor <Weergave-instellingen opdrachtenlijst> is <Uit>
<Waarschuwing weergeven wanneer afdrukken start> voor <Instellingen voor waarschuwing opdr. in de wachtrij> is <Aan>
Wanneer u <Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.> wijzigt van <Uit> naar <Aan>, wordt deze instelling automatisch ingesteld op <Aan>.
7W6J-0SK