<Postbusinstellingen>

Geef de postvakinstellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Instellen/Registreren postbussen>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>
U kunt een pincode en een naam voor een postvak instellen, en een tijdsperiode opgeven waarna bestanden in een postvak automatisch worden verwijderd. De postvakinstellingen opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellen/Registreren postbussen>
<Postbusnummer>: 00 tot 99
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Box Settings
<Registreer postbusnaam>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Box Settings
<PIN>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Box Settings
<Periode tot autom. verwijderen van bestand>: 0 = Uit/1, 2, 3, 6, 12 u./1, 2, 3, 7, 30 dagen
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Box Settings
<Instel. URL TX>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Box Settings
<Afdrukken bij opslaan via printerstuurprogr.>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Box Settings
<Initialiseren>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Inst. voor alle postbussen>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>
Geef instellingen op die gezamenlijk worden toegepast op alle postvakken.

<Vak Beveiligingsinstellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>
Geef de beveiligingsinstellingen van de postvak op.

<Fotoafdruk-modus> (alleen de 8700-serie / 6700-serie / 4700-serie)

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>
U kunt aangeven of de modus Fotoafdruk moet worden gebruikt. Als <Aan> is geselecteerd, kunt u <Drukwerkafbeelding> of <Fotoafdruk> selecteren op het scherm <Type origineel> om de beeldkwaliteit in te stellen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fotoafdruk-modus>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Box Settings
7W6J-0SA