<Papierinstellingen>

Geef de instellingen voor het gebruikte papier op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Papierinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt het papierformaat en -type registreren voor elke papierbron. Met deze instelling kunt u de juiste afdrukresultaten bereiken. Het papierformaat en -type voor de papierlade opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Papierinstellingen>
(alleen de 8700-serie / 6700-serie)
Papierbron
<Inst.>:
<Dun 2 (52-59 g/m2)>, <Dun 1 (60-63 g/m2)>, <Normaal 1 (64-75 g/m2)>, <Normaal 2 (76-90 g/m2)>, <Normaal 3 (91-105 g/m2)>, <Dik 1 (106-128 g/m2)>, <Dik 2 (129-150 g/m2)>, <Dik 3 (151-163 g/m2)>, <Dik 4 (164-180 g/m2)>, <Dik 5 (181-220 g/m2)>, <Dik 6 (221-256 g/m2)>, <Kleur (64-90 g/m2)>, <Gerecycled>, <Geponst>, <Transparant>, <Etiketten>, <Tabbladen>, <Bond>
<Gebruikersformaat>
Ja
Ja
Ja*1
Nee
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Papierinstellingen>
(alleen de 6000-serie)
Papierbron
<Inst.>:
<Dun 2 (52-59 g/m2)>, <Dun 1 (60-63 g/m2)>, <Normaal 1 (64-75 g/m2)>, <Normaal 2 (76-90 g/m2)>, <Normaal 3 (91-105 g/m2)>, <Dik 1 (106-128 g/m2)>, <Dik 2 (129-150 g/m2)>, <Dik 3 (151-163 g/m2)>, <Dik 4 (164-180 g/m2)>, <Dik 5 (181-220 g/m2)>, <Dik 6 (221-256 g/m2)>, <Gerecycled 2 (76-90 g/m2)>, <Geponst>, <Transparant>, <Tabblad 4 (151-220 g/m2)>, <Kleur (64-81 g/m2)>
<Gebruikersformaat>, <Envelop>, <Niet-herkend std.formaat>
Ja
Ja
Ja*1
Nee
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Papierinstellingen>
(alleen de 4700-serie)
Papierbron
<Inst.>:
<Dun 2 (52-59 g/m2)>, <Dun 1 (60-63 g/m2)>, <Normaal 1 (64-75 g/m2)>, <Normaal 2 (76-90 g/m2)>, <Normaal 3 (91-105 g/m2)>, <Dik 1 (106-128 g/m2)>, <Kleur (64-80 g/m2)>, <Gerecycled>, <Geponst>
<Gebruikersformaat>
Ja
Ja
Ja*1
Nee
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Gebruikersformaat> en <Envelop> kunnen niet worden ingesteld vanuit de Remote UI (UI op afstand).
*2 <Gebruikersformaat> kan niet worden geïmporteerd met de functie Alles importeren.
Als u het formaat of het type papier dat in de papierbron is geplaatst, hebt gewijzigd, moet u deze instelling ook wijzigen.
Als u het formaat of het type papier dat in de papierbron is geplaatst, hebt gewijzigd, moet u de instellingen van <Papierformaatgr. vr autom. herkenning in lade> wijzigen.

<Papierformaatgr. vr autom. herkenning in lade>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt voor elke papierbron een groep met papierformaten instellen, zodat het geplaatste papierformaat automatisch wordt vastgesteld door de machine.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Papierformaatgr. vr autom. herkenning in lade>
<Papiertafel>: <A/B-formaat>, <Inch-formaat>, <A/K-formaat>
<Papierlade>: <Alle formaten>, <A/B-formaat>, <Inch-formaat>, <A/K-formaat>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Controleer of de papiergeleiders goed op het betreffende papierformaat is ingesteld. Als u de papiergeleiders verkeerd instelt, kan het papier vastlopen.

<A5R/STMTR papierselectie>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
Wanneer A5R- of STMTR-papier in de papierlade is geplaatst, kunt u instellen welk formaat dient te worden gebruikt voor de bewerking.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<A5R/STMTR papierselectie>
<A5R>, <STMTR>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer <Alle formaten> is geselecteerd in <Papierformaatgr. vr autom. herkenning in lade>.

<B5/EXEC papierselectie> (alleen de 8700-serie / 6700-serie / 4700-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
Wanneer B5- of EXEC-papier in de papierlade is geplaatst, kunt u instellen welk formaat dient te worden gebruikt voor de bewerking.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<B5/EXEC papierselectie>
<B5>, <EXEC>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer <Alle formaten> is geselecteerd in <Papierformaatgr. vr autom. herkenning in lade>.

<Instellingen Beheer type papier>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt naast de standaardpapiertypen die op de machine zijn geregistreerd, verschillende typen aangepast papier (door de gebruiker gedefinieerde papiertypen) registreren/bewerken. Beheerinstellingen papiertype
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen beheer type papier>
(alleen de 8700-serie)
<Details/Bewerken>
<Naam>, <Categorie>, <Basisgewicht>, <Afwerken>, <Type>, <Kleur>, <Gebruiken als sjabloonpapier>, <Aanpassen beeldpositie>, <Aanpassen kruipcorrectie>
<Dupliceren>, <Verwijderen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C*1
Paper Type Management Settings
<Instellingen beheer type papier>
(alleen de 6700-serie / 4700-serie)
<Details/Bewerken>
<Naam>, <Categorie>, <Basisgewicht>, <Afwerken>, <Type>, <Kleur>, <Gebruiken als sjabloonpapier>, <Aanpassen kruipcorrectie>
<Dupliceren>, <Verwijderen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C*2
Paper Type Management Settings
<Instellingen beheer type papier>
(alleen de 6000-serie)
<Details/Bewerken>
<Naam>, <Categorie>, <Basisgewicht>, <Afwerken>, <Type>, <Kleur>, <Gebruiken als sjabloonpapier>, <2de zijde van 2-zijdige pag.>, <Aanpassen beeldpositie>, <Aanpassen kruipcorrectie>, <Aanpassen glans>, <Sec. overdr.spanning aanpassen>, <Tonerreductiemodus>
<Dupliceren>, <Verwijderen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C*3
Paper Type Management Settings
*1 <Gebruiken als sjabloonpapier> en <Aanpassen beeldpositie> zijn gecategoriseerd als "A".
*2 <Gebruiken als sjabloonpapier> is gecategoriseerd als "A".
*3 <Gebruiken als sjabloonpapier>, <2de zijde van 2-zijdige pag.>, <Aanpassen beeldpositie>, <Aanpassen glans>, <Sec. overdr.spanning aanpassen> en <Tonerreductiemodus> zijn gecategoriseerd als "A".

<Registreer enveloplade> (alleen de 4700-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt de papierlade 2 gebruiken als cassette voor enveloppen wanneer u de Envelope Feeder Attachment-D installeert en de formaatschakelaar instelt op het juiste type envelop.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Envelope Feeder Attachment-D is aangesloten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer enveloplade>
<ENV.1>, <ENV.2>:
<Nr. 10 (COM10)>, <Monarch>, <DL>, <ISO-C5>
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
-
Deze procedure is alleen nodig als de Envelope Feeder Attachment-D is aangebracht op Papierlade 2.
Zorg dat u de envelopinstelling wijzigt conform de hier beschreven procedures voordat u de instellingen van de enveloplade wijzigt (Papier plaatsen). Als u dit niet doet, kan de machine wellicht niet de door u ingevoerde wijzigingen herkennen.
De typen enveloppen registreren in de envelopschakelaars

<Registreren favoriete papier (papiertafel)>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt eenvoudig papierinstellingen opgeven door papier dat veel wordt gebruikt in de multifunctionele lade, te registreren met een knop. Favoriete papier kan gemakkelijk worden geselecteerd in het scherm dat wordt weergegeven wanneer het papier wordt geplaatst. Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreren favoriete papier (papiertafel)>
<P1> tot <P30>:
<Reg./Bewerk.>, <Hernoemen>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information

<Std.instell. l. papiertafel>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt de methode voor het selecteren van het papier voor gebruik in de papiertafel instellen. Als u altijd hetzelfde papierformaat/-type gebruikt in de papiertafel, is het handig om het papier te registreren in <Vrins. gebr.>. Het formaat en type papier voor gebruik met de papiertafel vastleggen
Als u verschillende typen papier gebruikt in de papiertafel, selecteer dan <Altijd opgeven>. Als u vaak meerdere typen papier gebruikt, kunt u de procedure voor het selecteren van het papiertype elimineren door de papiertypen vooraf te registreren. Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Std.instell. l. papiertafel>
<Vrins. gebr.> (<Registreren>)
<Altijd opgeven> (<Standaard>, <Favoriete papier>)
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan, kunt u op <Wijz. tijd. ppr. op papiertafel> drukken op het papierselectiescherm van <Kopie> en <Toegang opgeslagen bestanden> om het papierformaat/-type te wijzigen van de multifunctionele lade:
Het papier is op de multifunctionele lade geplaatst.
Als deze instelling is ingesteld op <Vrins. gebr.>
Als <Pap.inv.modus vr opdr. printerstuurprog. met pap.taf.> is ingesteld op <Modus A (inst. printerstuurprogramma prio. geven)>

<Registreer gebruikersformaat>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt veelgebruikte vrije formaten papier opslaan. De hier opgeslagen papierformaten worden weergegeven op het scherm voor papierformaatselectie voor de papierlade en de multifunctionele lade. Opslaan van vrij formaat papier (Papier van aangepast formaat)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer gebruikersformaat>
<S1> tot <S5>:
<Reg./Bewerk.>, <Hernoemen>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Nee
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0KR